بسیاری از بیماران ما پهناور نمودن زنخدان را یار اساسی جراحی زیبایی بینی انجام می دهند، اما بعضی از آن ها همین کار را به تنهایی انجام می دهند (زیرا آن ها بینی طبیعی دارند). نظیر هر کار جراحی دیگر، عمل کاشت پروتز زنخدان هم ممکن هست حیاتی عارضه ها جانبی و برخی خطرات احتمالی ملازم باشد. 6 چه کسانی کاندیدا فعالیت جراحی پروتز فک مردان پروتز زنخدان هستند؟ 7 آیا پروتز زنخدان قابلیت و امکان برداشته شدن را دارد؟ این ، عدم تقارن های احتمالی را صریح می نماید. ما بیش از 20 سال هست که از ایمپلنت های سیلیکونی استعمال می کنیم که دلایل جانبی مقداری داشته است. سپس از ایمپلنت های آزمایشی به کارگیری کرده تا یک پروتز اندازه ایده آل به جهت شما انجام شود. ایمپلنت از روش یک برش کوچک بین محل اتصال لب زیر و دندانهای زیر قرار میگیرد و به این ادله جای آسیب قابل تماشا نیست. خطرات کلیدی این روش عفونت، قرارگیری نامناسب ایمپلنت یا این که اکستروژن است. نوع پروتز بسته به جنبه زنخدان و اصلاحی که اعمال می شود گوناگون است: پروتز مرکزی کوچک یا این که پروتز اهمیت بال های جانبی برای بزرگ کردن زنخدان خیلی باریک. هزینه جراحی زنخدان بسته به پیچیده بودن جراحی گوناگون است. جراحی پروتز فک و چانه به گونهای انجام میشود، که هیچ اسکاری (جای زخم) در پوست به‌وجود نخواهد آمد. ‮‭۱۰‬- نواحی آسیب و زدگی در پروتز فک پایین نسبت به فک بالا اکثر است و اکثرا آزردگی های نسج قابل انعطاف ذیل پروتز ‮‭۲۴-۴۸‬ ساعت پس از بیرون کردن پروتز از دهن بیمار برطرف می شود و مخاط به اوضاع اول خویش گشوده می گردد. پروتزهای مدپور حاوی ماده پلی اتیلن میباشند که از نظر ساختار فراوان مشابه به مواد تولید کننده پروتزهای گورتکس میباشد، از آنجا که موادتشکیل دهنده پروتزهای مدپور هم اساسی منافذ هستند، با استخوان فک و بافت اطراف آن مخلوط میشود. هدایت بیماران در رابطه اصلی نحوه استعمال و حفظ از پروتزها وبافتهای دهانی، روش جویدن اهمیت پروتزهای جدید، بهداشت دهانی حیاتی پروتزهای جدید، حفظ ریج باقی مانده وغیره کاری مضاعف حتمی و عا قلانه است. توجه به پیشنهاد های پزشکتان به جهت بهبود هرچه سریع تر و سرانجام ی بهتر بسیار مهم دارد. توصیه می شود که قبل از انجام همین فعالیت صورت خود را کامل بشویید. کلیدی اطلاعاتی که در این زمینه بدست می آوریم می توانیم طریق به کارگیری صحیح خیس از پروتز را به بیماران بیاموزیم. همین گونه پروتز از پلی تترافلوروتین ساخنه شده میباشد که اهمیت به کارگیری از پیچهای تیتانیوم در استخوان ثتبیت میشوند، در عاقبت این پروتزها ماندگارتر و محکمتر از پروتزهای سیلیکونی هستند.

ایندکسر