کابوی های دالاس اقدامات مراقبت های فوری پزشکی غیر COVID-19 را لغو می کنند


کابوی های دالاس روز سه شنبه به دلیل “مراقبت های پزشکی فوری غیر COVID که شامل یک کارمند است” آموزش را لغو کردند.

کابوی ها در بیانیه ای گفتند: “شرایط گویای اوضاع است.”

بازیکنان برای آماده سازی بازی پنجشنبه مقابل تیم فوتبال واشنگتن ، باید روز سه شنبه یک جلسه تمرین کوتاه تر داشته باشند.


منبع: panjere-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>