پیش بینی های شبانه UFC Fight – کورتیس بلیدز انتخاب واحدی در برابر دریک لوئیس نیست


کورتیس بلیدز پس از پنج راند پیروزی برابر الکساندر ولکوف (1:19) کاملاً گاز گرفت

کورتیس بلیدز در مورد خستگی خود پس از پیروزی برابر الکساندر ولکوف صحبت می کند و اضافه می کند که اگر او برای کسب عنوان سنگین وزن بجنگد هنوز کارهایی باید انجام شود. (1:19)


منبع: panjere-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>