وایکینگ ها در مینه سوتا WR Adam Thielen را از لیست COVID-19 فعال کردند


وایکینگ های مینه سوتا یک گیرنده دامنه دار Adam Tylen را از لیست ذخیره / COVID-19 فعال کرده اند.

تایلن که در تاریخ 23 نوامبر به این لیست اضافه شد ، روز یکشنبه پیروزی وایکینگ ها برابر پلنگ ها را پخش کرد.

او در این فصل 49 پذیرش برای 646 یارد و 11 بار دارد.


منبع: panjere-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>