شب قبل از فعالیت بينی بایستی استحمام انجام پذیرد ، زیرا تا چندین روز آن‌گاه از کار بينی نباید سر و شکل شسته شود. بیماران هنگام فراهم شدن برای جراحی بینی باید در مورد کل داروهایی که مصرف میکنند، به پزشک معالج خویش اطلاع بدهند؛ زیرا بعضا از داروها میتوانند دلایل قبل یا این که بعد از آن از عمل جراحی را ساخت کنند. به طور یگانه بیماران بایستی مکملهای حاوی ویتامین E، زنجبیل، گینگو و جینسنگ را به کار گیری نکنند؛ همچنین بعضا از مکملهای هومیوپاتی و گیاهی میتوانند عوارض ناشی از بیهوشی را تولید کنند؛ به این ترتیب بیماران قبل از هر تغزیه اضافهای باید اصلی دکتر خویش مشورت کنند. البته بسیاری از زیباجویان ، در دهه دوم زندگی خویش ، به کارگیری از بوتاکس و فیلرها را آغاز می نمایند. البته گهگاه تزریق داخل وریدی هم ، هم‌زمان انجام می پذیرد. به طور همزمان متقاضیان عمل بینی باید از بعضا مواد غذایی و مکملهای مختص که میتواند سبب ساز کاهش سرعت بهبودی و عارضه ها جراحی شود، اجتناب کنند. در هفتههای منتهی به هر عمل جراحی رعایت رژیم غذایی سالم برای بیماران حیاتی است. پزشکان میتوانند مکملهای خاصی از گزاره ویتامین A، ویتامین C و بروملین را به کسانی که قصد انجام عمل زیبایی بینی را دارند، سفارش کنند. ۴. کار زیبایی بینی استخوانی: مشخصه بینی استخوانی از حیث ظواهر این است که اصلی حالت خمیدگی یا قوز بر روی پل بینی هستند. بینیهای استخوانی به دلیل اینکه اصلی پوست نازک و بافت و غضروف مقاومی هستند، از ایدهآلترین بینیها به حساب میآیند. جراحی بینی استخوانی معمولا به منظور برداشتن قوز بینی انجام میشود. جراحی بینی طبیعی به طور معمول برای اشخاصی حیاتی بینیهای گوشتی و آقایان انجام میشود. کار ترمیمی انواع متفاوتی دارد که می تواند از یک جراحی معمولی برای حذف استخوان اضافه تا تغییرات اصلی در ظواهر بینی شخص باشد. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها فراوان عمده در مورد جراحی زیبایی محسن یگانه لطفا به مشاهده از وب سایت ما.

ایندکسر