رغبت به خم شدن، ساختار پیستون را مشابه یک بشقاب می کند. میله اتصال نیروی پیستون را به میل لنگ منتقل می کند و به طور مداوم ذیل جاذبه ، فشار و خم شدن قرار می گیرد. دلیلش اینه که محور گژن پین در پیستون موتورهای چهارزمانه یه خرده متمایل به یک طرف می باشد. پیستون بوسیله محوری به اسم گژن پین به شاتون متصل می گردد و از نظر رخ ظاهری در موتورها به رخ های مختلف یافت می گردد. میل لنگ خودرو نیز به اندازه تعداد سیلندرهای یک اتومبیل ، ظرفیت پذیرش شاتون را خواهد داشت ، در صورت ذیل ، پیستون ، شاتون و میل لنگ یک اتومبیل 4 سیلندر را تماشا می کنید. در همین حالت اقتدار و سرعت را می توان مشاهده کرد . این رینگ ها از گرد‌همایی یا این که فرار گاز از کنار پیستون در روزگار چگالی و توان دوری می نمایند و در موقع زیر آمدن در زمان تنفس فعالیت پاک نمودن روغن را انجام می دهد. به گزارش وب سایت خبری ساعد نیوز ، پیستون (Piston) این قطعه قسمتی از سیستم احتراق داخلی ماشین هست که اصلی فشار گاز ناشی از احتراق در محیط احتراق بالای سیلندر عمل می کند. سطح بالایی پیستون هم اهمیت محیط احتراق در تماس است. شعاع انحنای پیشانی حلقه پیستون در حدود 0,008 تا 0,013 میلی متر میباشد در سرانجام خط تماس باریکی پدید می آید که اهمیت نیروی فراوان متعددی به جداره سیلندر نیرو وارد می کند. ممکن میباشد پیشانی رینگ پیستون نیز تیز یا این که گرد کرده باشد انحنای رینگی حیاتی پیشانی گرد دوچندان اندک است و معمولا به دیده دیده نمی شود. از طرفی هم ممکن است حلقه بصورتی قفل شود که موجب تولید خط و خش و فرسایش در دیواره سیلندر گردد که در ارتفاع دوران باعث به تحمیل هزینه های به صاحبان ماشین می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، حاشیه پیستون و ضربات ناشی از آن موجب ۱۷ درصد از ضایعات سایشی در سیستم احتراق موتور وسایل نقلیه می شود که قابل انعطاف و روان نگه داشتن آنها بسیار دشوار است. زمانی پیستون در نقطه مرگ بالایی و پایینی جهت حرکت خویش را تغییر و تحول می دهد پیشانی گرد رینگ اندکی تکان می خورد البته برخلاف حلقه های دیگر خط تماس همین حلقه پیستون به طور لحظه ای انقطاع نمی شود به علاوه تکان میل کردن رینگ پیستون سبب کاهش شتاب لبه انداختن (پله کردن) در بالای سیلندر می شود.وقتی پیستون در کورس مکش رو به زیر می رود حاشیه پایینی رینگ تراکم، روغن مازاد به جا باقی مانده پس از عبور رینگ روغن را جمع می کند. وقتی موتور واضح میباشد پیستون و حلقه ها روی لایه ای از روغن حرکت می کنند که همین فاصله را پر کرده است . فنر به طور معمول شامل یک‌سری رخنه یا این که پنجره (مجرا) به جهت برگشت روغن به شیار حلقه روغنی می­باشند. بایستی اعتنا نمود که حلقه باید به راحتی در شیار رینگ پیستون قرار گرفته و جای حرکت داشته باشد. شاتون نقش مهمی در حرکت دورانی داراست و پیستون قطعهای استوانه رخ است که به شاتون وصل می شود و حرکت رفت و برگشتی در سیلندر دارد. از این رو مطابق رخ زیر سمت راست لقی تقریبی به میزان 0/05 میلی متر برای رینگ های کمپرسی و 0/04 میلی متر برای حلقه های روغنی در نظر گرفته و به وسیله فیلر اندازه گیری و در اختیار گرفتن می شود. احتمالا بیشتر شمایی دارین همین مطلب رو میخونین، میدونین که به جهت سوار نمودن پیستون در داخل سیلندر بایستی آرم نشانه گر به سمت اگزوز یا این که نماد NI به سمت کاربراتور در باطن بوش سیلندر باشه. این اختلال زمانی پیش میآید که مایع خنک کننده از واشر سرسیلندر نشت کرده باشد و مایع خنک کننده به درون محیط احتراق وارد شود و همین موجب شکسته شدن آلومینیوم و سوراخ تناول کردن آن میشود، در زمانهای شدیدتر امکان دارااست سبب ساز خوردگی حاشیه سرسیلندر و بخش مربوطه در سرسیلندر شود، چنانچه مایع نشت کرده اندک باشد به صورت یک لکه سیاه کوچک روی واشر سیلندر مشخص میشود. همین رینگ ها سبب می شوند که فشار ناشی از حجمی و احتراق در محفظه سیلندر حبس شده و مانع رد نمودن کمپرس شود. در سرانجام روغن اضافی روی جداره سیلندر به محیط برده می شود. همین رینگ، روغن مازاد را از جداره سیلندر پاک کرده و آن را به کارتر برمی گرداند. این رینگ تنها به ترازو ای روغن را بر روی جداره سیلندر باقی می گذارد که لایه فیلم روغن برای روغن کاری پیستون و حلقه تشکیل شود.قطر حلقه پیستون اندکی از قطر سیلندر بخش اعظم هست و به علت داشتن خاصیت فنری قابل تطابق حساس استوانه سیلندر هستند. شاتون همین موتور از وسط نصف شده هست و علت آن لقی بیش از میزان شاتون و بغل یاتاقانی سر پهناور شانون بوده است . رینگ های متراکم یک تکه ساخته شده و مدام در شیارهای نزدیک به سر پیستون قرار می گیرند. به گزارش وبسایت اتومبیل ، همین کاربر متحرک که یک سر آن باطن محوطه سیلندر می باشد و از تحت به وسیله شاتون به میل لنگ متصل شده است، پیستون اسم دارد. به میزان هوایی که درون همهٔ سیلندرهای یک موتور جا میگیرد، حجم موتور میگویند. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها فراوان اکثر در مورد مدیر عامل پیستون سازی تبریز لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

ایندکسر