تفاوت مهم بین دی الکتریک ها و هادی ها مقاومت مضاعف (109-1020 اهم · سانتی متر) است. کلیه مواد عایق دارای ضریب مقاومت دمای منفی میباشند و به همین برهان مقاومت اهمیت افزایش دما کاهش می یابد. به طور خلاصه کلاس عایق بندی Ⅱ به معنی عایق بندی دوبل حیاتی عایق اول و ثانویه است. به طور نمونه تجهیزات الکتریکی مانند دکمه اتوماتیک کمپکت اشنایدر الکتریک در دسته حفاظت کلاس عایق بندی Ⅱ قرار می گیرند. به کارگیری از تجهیزات کلاس ۲ یعنی کاربرد عایق بندی حفاظتی به جهت تامین حفاظت مبنا و حفاظت در برابر اتصالی ایده آل سیلیکون عایق الکتریکی است. از همین رو همین اقدام حفاظتی تنها در مورد تجهیزات برقی نصب ثابت و برای اماکنی توصیه می شود که قابلیت تحلیل مؤثر بر آن ها جهت پایدار ماندن شرایط وجود دارد. فرمولاسیون این فوم ، حاوی حباب های هوا و نوعی از پلی اتیلن صنعتی است. گوشه و کنار چکیده از تجهیزات برقی می باشد که حفاظت در برابر تماس مستقیم خواسته و تحمیلی حیاتی قسمت های برقدار را در همه جهات تأمین می کند. دیواره چکیده از تجهیزات برقی است که حفاظت در برابر تماس مستقیم منظور و ناخواسته اصلی نصیب های برقدار را در جهات معمول تأمین می کند. این مبادرت حفاظتی برای خودداری از تماس هم‌زمان کلیدی قسمت های هادی (اعم از هادی های در دسترس تجهيزات و هادی های بیگانه هست که می توانند در اثر خراب شدن عایق بندی پایه، پتانسیل متفاوتی داشته باشند. این حفاظت با عایق کردن محل بهره برداری نسبت به زمین و دور از يكديگر قراردادن هادی های در دسترس تأمین می شود. آن هادی های در دسترس را که در اثر خراب شدن عایق بندی شالوده می توانند نسبت به نیز پتانسیل متمایز پیدا کنند، حداقل در فاصله دو متری از هم قرار می دهند. کف و دیوارهای محل بهره برداری را نسبت به زمین عایق می کنند. تجهیزات کلاس II به جهت بهره برداری ایمن حاضر و آماده اند و نیازی به اقدامی از طرف مصرف کننده ندارند.

ایندکسر