قیمت به دلار؛ 15 آبان 1401


قیمت به دلار و ارزهای مختلف; امروز 15 آبان 1401 در بازار آزاد است. قبل از شروع، کار رسمی در زیر توضیح داده خواهد شد.

گزارش خواهد کرد امروز تجارت کنید; قیمت دلار در بازار نسبت به روز گذشته 1400 تومان افزایش یافت.

نقطه پایان

حتما بخوانید:
خوب، بد و داروهای گیاهی