استریل سازی سوزن مهم آتش باعث به حفاظت تمام در برابر باکتری ها و میکروارگانیسم های دیگر نمی شود. هر چند این قسمت مهم محلول، ضد عفونی شده البته تماما عاری از میکروب نمی باشد؛ بدین ترتیب خوبتر است این نصیب نیز به مدل ای پوشیده شود تا علاوه بر قابلیت و امکان برش و دید کافی، پوشش مطلوب پوست را داشته تا از انتقال باکتری های مرحله پوست به موضع جراحی جلوگیری نماید. آب بهطور قابلملاحظهای مراحل کار را کند میکند. همین نحوه نسبت به نحوه حرارت خشک به عامل ضریب انتقال حرارتی بالای آب نسبت به هوا کاراتر و موثرتر است. در همین طرز میکروارگانیسم از طرز دناتوره شدن پروتئین ها و تخریب غشای سیتوپلاسمیک به وسیله حرارت مرطوب از بین می روند. حرارت مرطوب در مراحل های مختلف در اختیار گرفتن پرورش میکروارگانیسمها از قبیل Sanitization,, disinfection و استریلیزاسیون به کار می رود. مقایسه دو شیوه حرارت خشک و مرطوب و میزان مقاومت اندوسپور باکتریهای شاخص در برابر حرارت خشک و مرطوب و دوران گزینه استفاده، برای از فی مابین بردن آن ها در جدول ذیل خلاصه شده هست . در شکل پایین خلاصه از کارایی اتوکلاو و نسبت فی مابین فشار و دما در اتوکلاو نشان دیتا شده است. مکانیسم کار فیلتراسیون به صورت شماتیک در رخ زیر آورده شده است. از تیم جراحی یک نفر کناره های آزاد دریپ که به طور معمول رنگی و سوای چسب می باشد را که به جهت این خواسته تعبیه شده است، گرفته و نفر دوم صفحه تحت آن را در اختیار گرفته و به محل برش نزدیک می نماید. برای ارتقا اعتنا و دست یابی به نتایج درست در آزمونهای آزمایشگاهی استریل سازی و روشهای انجام آن از دارای ویژهای برخوردار است. همین بخش به شکل یک واحد متمرکز در بیمارستانها و مرکزها درمانی ایجاد می شودو کار استریلازاسیون را بروی ابزارآلات و تجهیزات پزشکی،ظروف،البسه،لوازم مصرفی انجام می دهد. رشته آوری آزمایشگاهی یک شرکت پیشرو در زمینه تامین اشکال تجهیزات پزشکی مهم بهره گیری از محصولات کمپانیهای بزرگی همچون Getinge,Siemens,Olympus,Elekta،Medtronic هست که نقش ویژه ای در صنعت بهداشت و معالجه میهن ایفا می کند و از نایاب کمپانی هایی است که قوی می باشد بالاتر از فروش تجهیزات،راه حلهای کامل تجهیز بخش های مختلف درمانی را ارائه دهد. اگری استریل | AGRISTERYL قابل استعمال بر روی سطح ها و تجهیزات. 2- فیلترهای غشایی (membrane filters) : این فیلترها اهمیت ترازو حفرات یکنواخت بوده و در سایزها و اشکال متعدد به جهت استریلیزاسیون مایعات در صنعت و تحقیقات گزینه استعمال قرار می گیرند. در صورتی که از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد استریل وسایل جراحی لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر