فروش 185 میلیون سهم نمادهای خودرویی در بورس!


برندهای خودرو با خرید و فروش بیش از 185 میلیون سهم بیشترین ارزش را در بازار سهام به دست آوردند

گزارش خواهد کرد امروز تجارت کنید; نمادهای سهام شرکت های خودروسازی با قیمت خرید 36 میلیارد تومان; بالاترین ارزش روز گذشته در بازار سهام برجسته شد تا نشان دهد پتانسیل این نماد همچنان برای خریداران جذاب است.
بررسی جریان ورودی و خروجی نقدی در این نماد نشان می دهد که میانگین خرید 16 میلیون تومان واقعی و میانگین فروش 26 میلیون تومان است. نتایج نقدینگی نشان می دهد که افراد بیش از 10 میلیارد تومان از این نماد برداشت کرده اند.

بیشتر بخوانید:

پس از خودرو، نمادهای خگستر و شستا به ترتیب با بیش از 34 و 32 میلیارد تومان موفق شدند بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص دهند.

نقطه پایان

حتما بخوانید:
مرکز پژوهشها - آیین نامه راهنمایی و رانندگی

دیدگاهتان را بنویسید