عملکرد سدیم در بدن – پزشکت

لوله خون گیری یکبار مصرف PT-PTT حاوی ضد منعقد سدیم سیترات (Sodium Citrate) اساسی غلظت %3.2 می باشد که برای انجام آزمایش های انعقادی، مطالعه کارایی در پلاکت ها و شتاب رسوب خون، PTT و PT و فیبرونوژن (Fibrinogen) آیتم استفاده قرار می گیرد. بهتر می باشد بدانید که سازمان های دیگر نظیر سازمان بهداشت جهانی بر همین امر تاکید می ورزند که مصرف 2000 میلی گرم در روز از این ماده معدنی به اندازه است. گزارشهای بسیاری وجود دارد که نشان می دهد تنش شوری بسته به شدت آن بر فتوسنتز تأثیر میگذارد. کارآیی فتوسنتز بستگی به توالی فرآیندهای متابولیک مثل واکنشهای فتوشیمیایی، آنزیمهای دخیل در تثبیت کربن، ساختار دستگاه فتوسنتزی و انتقال حدواسطهای فتوسنتزی بین اجزای سلولی دارد. بنابراین، در تنش شوری آن چه فتوسنتز را زیر تأثیر قرار میدهد، کمتر مقدار رنگیزههای فتوسنتزی، کمتر سطح برگی (کاهش سطح فتوسنتزی)، کمتر دسترسی به CO2 به علت بسته شدن روزنهها (کاهش سوق دهی روزنهای)، کاهش ساماندهی مزوفیلی (به علت کمتر نفوذپذیری غشا به CO2 به علت دهیدراته شدن غشاهای سلولی)، تغییر‌و تحول در کار آنزیمها به علت تغییرات در ساختار سیتوپلاسمی (آنزیمهای روبیسکو و چرخه کلوین)، سمیّت نمک، ارتقاء پیری القا شده بوسیله شوری و آسیب اکسیداتیو به غشاهای فتوسنتزی است (Orcutt and Nilsen, 2000; Parida and Das, 2005). همچنین، شوری فعالیت زنجیره انتقال الکترون فتوسنتزی و فتوسیستمها به ویژه فتوسیستم II (پروتئین D1) را هم متأثر میسازد و آسیب به فتوسیستم II منجر ارتقاء تولید گونههای فعال اکسیژن میشود. تغییرات غلظت سیترات می تواند اثرات مهمی در PT و PTT داشته باشد، بنابراین تغییرات غلظت در آزمایشگاه توصیه نمی شود و یک محلول 3/2 یا این که 3/8 درصد به عنوان غلظت استاندارد می باشد. سدیم پی سی ای (Sodium Pyrrolidone Carboxylic Acid)، دارای وجود نام ناآشنایی که دارد، یکی از از مواد طبیعی موجود در پوست انسان هست و ۱۲ درصد از کارداران طبیعی مرطوب کننده پوست را تشکیل میدهد. غلظت این مولکول در محصولات نگهداری از پوست و مو معمولاً بین 0.2 تا 4 درصد است. 9. مطابق تصویر پایین میزان مورد نیاز از خون مریض تا خط علامت روی لوله به باطن لوله انتقال یابد. حواستان به سدیم مصرفیتان باشد و مسلما برچسب مواد تشکیلدهندهی بر روی خوراکیهای بستهبندی شده را بخوانید تا متوجه میزان سدیم موجود در آنها شوید. مهمترین منشا دریافت سدیم، نمک است، اما به طور طبیعی در برخی از مواد غذایی مانند گوشت ها و سبزیجات نیزموجود است. به جهت دریافت کاتالوگ اینجا کلیک کنید. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه حساس قیمت والپروات سدیم 500 وب تارنما خود باشید.

حتما بخوانید:
درمان تعریق زیاد دکتر خیراندیش چیست؟