اهمیت دقت به خاصیت CF-730، تماس آن اهمیت پوست مشکلی را ایجاد نمی نماید البته حتی الامکان همت شود هنگام استفاده از آن، از دستکش و عینک استفاده شود. کارایی به کارگیری از کف زدا به نوع کف یعنی ماکرو و میکرو بودن آن، بستگی دارد. گسترش ضد کف های مبتنی بر سیلیکون مهم به کار گیری از امولسیفایرهای گوناگون و روغن های اصلاح شده سیلیکون ادامه دارد. ۲ – مطالعات انجام شده روی بعضا از ضد کف ها حیاتی فرمولاسيون معين بيانگر غير فعال شدن آن‌ها اهمیت افزايش تمرکز در مرحله می باشد . همین ضد کف ها بر اساس پلی دی متیل سیلوکسان (روغن سیلیکون) پراکنده در آب یا روغن سبک بودند. یک ضد کف اساس روغن همینطور حاوی موم و / یا این که سیلیس آبگریز به جهت تقویت کارایی است. در سالیان ۱۹۵۰، آزمایشات بر آنتی فوم هایی مبتنی بر سیلیکون شروع شد همین آنتی فوم ها بر مبنا نفت سیلیکون یا این که اساس پلی متیل سیلوکسان (روغن سیلیکون) متفرق در آب یا روغن سبک بودند که در آب یا نفت سبک ضد کف مبنا آب پراکنده می شدند. همین روغن ممکن می باشد روغن معدنی ، روغن نباتی ، روغن سفید یا این که هر روغن دیگری باشد که به غیر از روغن سیلیکون در محفظه کف کف نمی کند. وجود ذرات غیر قطبی بسیار کوچک در مایع ضد کف به عنوان یک ذره خارجی، حیاتی جذب مواد کاهش دهنده گیرایی سطحی به متلاشی شدن حباب هوا کمک می کند. 9. لذا اهمیت به کارگیری از مجموعه های متفاوت مواد ذکر شده و فرموله کردن آن می قدرت ضدکف های متفاوتی برای وضعیت متفاوت کاری از حیث دما، pH و غلظت تنظیم کرد. روغن های سیلیکون به مهربانی فعالیت می کنند، البته باعث ساخت ایراد در سطح ها متفاوت در اکثری از کاربردها مانند رنگ و صفحه سازی می شوند. 80 تا 85 % روغن های نفتی آلیفاتیک یا این که آروماتیک، 10 تا 15% ذرات غیر قطبی آبگریز از گزاره ذرات پلی اوره یا این که سیلیکا و 5% مواد امولسیون کننده (مانند نونیل فنل اتوکسیلات) و ضد کپک که به جهت سیستم های امولسیونی مات و نیمه درخشان توصیه می شود. اینها به محصولات پودری نظیر سیمان، گچ و مواد شوینده بیش تر می شوند. نفت سفید، روغن سوخت و سایر محصولات روغن سبک به جهت تجزیه کف، مورد استعمال قرار گرفت. همین دسته از آنتی فوم ها به جهت افزایش راندمان به محصولات نفتی اضافه شدند. همین جور ضد کف ها زیاد موءثر بودند، ولی چالش نفت ۱۹۷۳ این دسته از ضد کف ها را بسیار گران کرد و منجر به فشار برای کمتر محتوای روغن شد. ضد کف های نفتی کلیدی حامل روغن هستند. روغن های گیاهی دیگر هم به کار گیری مقداری دارند. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات زیاد بیشتر در آیتم ضد کف مایع لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

ایندکسر