اما غلط نکنید چون اپلیکیشنهایی مثل Doulingo و Memrise و اکثری اپلیکیشنهای تدریس گویش دیگر به شیوهای تازه و دارای تبدیل یادگیری به بازی توانستهاند ابزاری درست کنند که دهها توشه راحتتر و لذتبخشتر از نرمافزارهای پیچیده و بینتیجه پیشین شما را به هدفتان برساند. البته برای انجام همین عمل می بایست قادر به استنتاج دقیق تری در مورد طبیعت آکوستیک سیگنال گفتار میبودند. این فعالیت آن ها را به یادگیری هر چه خوبتر و درک مطالب به شکل عمیقتر ترغیب خواهد کرد. آو اشناسی ممیزی کلیدی فهم گفتار متناسب است: درک، دستهبندی و شناسایی اصوات گفتاری و نقش سیستم ممیزی و مغز در این فرایند. درسی میباشد جهت شناخت بیشتر کلیدی نحوه ایجاد اصوات گفتار (production of speech sounds) شیوه pronunciation عبارات بوده و بهترین منبعی که به جهت این درس معرفی می شود، کتاب Peter Roach است. همینطور هرمان صداهای ضبط شده صداداری را که حساس آواسنج ادیسون ساخته شده بود، در سرعتهای مختلفی بازپخش کرد تا نظر ها ساخت حروف صدادار ویلیس و ویتستون را آزمایش کند. آهنگ شناسی آکوستیک مهم آکوستیک گفتار رابطه دارد: خاصیت طیف سنجی امواج صدای ساخت شده بوسیله گفتار مانند فرکانس، شدت و ساختار هارمونیک آنها. درحال حاضر اکثری از عمل های تخصصی در رشته گویش انگلیسی، در زمینه گویش شناسی و نقش فناوری داده ها در آن شکل می گیرد. همین درس، به جهت افرادی که قصد دارند در دوران دکترای گویش انگلیسی، گرایش گویش شناسی را تعیین کنند دارای متعددی دارد. احتمال دارد بخش اعظم دلیل آن نیز به کمبود ملاک و میزان مشخصی بدین منظور بستگی دارد. شاید پرسش کنید که چرا از میان رویه های زیادی که به خواسته تقویت و آموزش مکالمه گویش انگلیسی وجود دارد فقط به یک سری از آنان اشاره کرده ایم؟ اشخاص متعددی هستند که که کلیدی آموزش لهجه ترکی توانسته اند، از فرصت های شغلی موجود در تارنما های خارجی که به زبان استانبولی ارائه می شوند، برخوردار باشند. یا دوران کاهش اهمیت وب سایت تدریس بدون‌پول گویش سلام گویش میسر است. پیشنهاد من به تیتر استاد زبان انگلیسی این است که هر چیزی را که خودتان یاد بگیرید هیچ زمان فراموش نخواهید کرد و تا ابد ملازم شما خواهد بود. در صورتی که شما هر جور سوالی در رابطه حیاتی چه جایی و شیوه به کار گیری از آموزش لهجه انگلیسی تافل دارید، می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر