سهم عدالت 1 شهریور 1401 چقدر است؟


امروز سه شنبه 1 شهریور 1401 ارزش سرمایه خود 490 هزار تومان است که با احتساب و تمامی اقدامات، افزایش سرمایه شرکت بورس به 8 میلیون و 674 هزار و 335 تومان رسید.

گزارش خواهد کرد امروز تجارت کنید; شاخص کل بازار با 6 هزار و 948 واحد افزایش به رقم یک میلیون و 431 هزار و 439 رسید و وزن شاخص نیز 402 هزار و 326 واحد است. ارزش بازار سهام امروز سه هزار و 853 میلیارد تومان و ارزش کل بورس 5 هزار و 383 هزار میلیارد تومان بود.

تاثیرگذارترین شاخص های بازار فامیلی، نوری، فارس، حکشتی، فولد، شستا، کاگال هستند. برخی از نمادهای سبد سهام در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سرمایه خود 532 هزار تومان در 10 شهریور 1401 است

نام شرکت محدود

قیمت نهایی هر سهم

(تومان)

تعداد سهام به ازای هر سهامدار

فارس

780

1168

گفت

958

49

شاون

سال 1813

5

دانا

115

45

بنر

242

3

رامپانا

سال 1530

143

یک روزنامه نگار

696

244

کگل

1031

107

خاچشتی

2433

80

فولاد

527

2520

شاخ و برگ

715

48

فخوز

388

116

سراب

سال 1738

9

در غیر این صورت

624

3

هاپترا

3308

1

چقدر

1192

237

نوشتن

426

16

بورگوندی

19100

49

خوابیدن

590

416

شترها

489

2600

شبندر

714

930

بیسویچ

سال 1609

9

و بعد از

316

305

و سفیر

176

سال 1427

خاک

189

420

و تجارت

177

سال 1822

فیرا

سال 1827

32

شاراز

1255

4

سالن ورزش

3911

42

خانواده

542

سال 1840

باغ

2430

8

در سحر

سال 1686

38

و مشاوره

772

12

شبریز

سال 1522

41

خساپا

215

36

لکما

78

22

اما ترنس

201

3

ارزش سرمایه خود 532 هزار تومان در 10 شهریور 1401 است

نام شرکت محدود

قیمت نهایی هر سهم

(تومان)

تعداد سهام به ازای هر سهامدار

فارس

780

2292

گفت

958

47

شاون

سال 1813

4

دانا

115

16

بنر

242

3

رامپانا

سال 1530

137

یک روزنامه نگار

696

239

کگل

1031

104

خاچشتی

2433

78

فولاد

527

2520

شاخ و برگ

715

73

فخوز

388

296

سراب

سال 1738

9

در غیر این صورت

624

3

هاپترا

3308

1

چقدر

1192

181

نوشتن

426

16

بورگوندی

19100

47

خوابیدن

590

1008

شترها

489

سال 2090

شبندر

714

912

بیسویچ

سال 1609

9

و بعد از

316

299

و سفیر

176

1400

ماشین

223

47

و تجارت

177

سال 1788

فیرا

سال 1827

31

شاراز

1255

4

سالن ورزش

3911

41

خانواده

542

سال 1473

باغ

2430

8

در سحر

سال 1686

38

و مشاوره

772

12

شبریز

سال 1522

15

خساپا

215

39

لکما

78

22

اما ترنس

201

3

نقطه پایان

حتما بخوانید:
آیا خرید شیبا اینو هنوز منطقی است و این میمکوین به ۱ دلار میرسد؟