سرمربیان شیرها مت پاتریشیا ، جنرال موتورز باب کوین را اخراج می کنندشیرهای دیترویت روز شنبه اعلام کردند که مت پاتریشیا ، سرمربی و باب کوین ، مدیر کل ، از وظایف خود برکنار شده اند.


منبع: panjere-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>