مردم، شخصیت های روایت دودکش1، اصطلاحات شان، وانت قالیشویی، نردبامی که از این طرف به آن طرف می رفتند را یادشان نرفته و جزو خصوصیت های دودکش بود؛ به این ادله ما عملکرد می نماییم به شکل گذرا به همین مورد ها در حد قابلیت بپردازیم. ژانر: احتمال دارد در نگاه اولیه به واسطه شوخی های کلامی و طنز موقعیتی که دارااست شاید فکر کنید که ژانر دودکش تنها طنز می باشد اما از وجه اجتماعی و خانوادگی آن هم نمی شود گذشت چراکه همین سریال یک خانواده ایرانی را مهم همگی مختصاتی که چنین خانواده ای دارد، به تصویر می کشد. رمضان92 سریال نو ای به اسم دودکش متولد شد. وابسته شده است. فیروز مشتاق در فصل در آغاز سریال دودکش هم وزنهای دارای برای پیروزی سریال بود البته در تازه ترین فصل سریال، تمامی توان سریال به جهت شکستنخوردن را به تنهایی تحمل کلاهک تعدیل جریان دودکش میکند. اما هنرنمایی تحسینبرانگیز هومن برقنورد در نقش فیروز مشتاق نیز حال تکراری، خستهکننده، فاقد خلاقیت و قابل پیشبینی به نظر میرسد. به عبارتی جوان بیاعتماد به نفس و سادهای هست که هنوز نیز در رابطه حیاتی متاع مخالف ناموفق ظواهر میگردد و رفتارهای به طور کامل قابل پیشبینی دارد. در واقع دودکش، داستان زندگی یک فامیل ریز میباشد که در ملکی که از پدرشان به ارث برده اند، قالیشویی راه و روش انداخته و کلیدی سختی های فراوان از این شیوه ارتزاق می کنند. نگارش دودکش کار به شدت دشواری است. وقتی که سفارش بازی در این سریال شد، چون از قبلی با آقای نیک نژاد دوست بودم و کارهایش را دیده بودم، مطمئن بودم کار خوب و قابل دفاع خواهد شد. تلاش کرده ایم همین کل کل را در فعالیت نگه داریم. تلاش کرده ایم از تکیه صحبت های جدید هم استفاده کنیم. مگر می شود در زندگی مان طفل ها را حذف کنیم؟ در جمع کارایی می نماییم تا روایت ای شیرین را برای مردمان داستان کنیم که مردمان دوست داشته باشند. سعی برای محافظت آبرو اصلی وجود کلیه ایراداتی که در این خانواده وجود داراست نیز بخش دیگری از ویژگی های افروز است. در مجموع خیلی ها معتقدند زوج قدردانی و برق نورد یادآور زوج لورل وهاردی است. موفقیت همین دو سبب شد سعید آقاخانی به جهت ایجاد سریال دزد و پلیس سراغ همین دو برود و مجدد همین زوج کلاهک دودکش گرد هنری تکرار شود. حیاتی این درحال حاضر از آنجایی که سریال هیچ ایده جدیدی برای برد ندارد، بدون چاره شده تا این فرمول تکراری را تکرار کند. همان شخصیتهایی که در فصلهای گذشته سریال حضور داشتند اکنون سرگرم همان مشکلات تکراری میباشند و حتی به عبارتی دیالوگها در میان بازیگرانی که هیچ خلاقیتی در هنرنماییشان دیده نمیشود، تکرار میشود. شخصیت های فصل یک در فصل 2 هم حضور دارا‌هستند چون مردم دارای شخصیت های دودکش انس گرفته بودند و دوست شان داشتند.

ایندکسر