رئیس هیل تیریک ، حتی اگر خودش هم متوجه نشود ، چنین چیز خوبی را به دست می آورد


شهر کانساس ، مو – تیریک هیل از روسای کانزاس سیتی یکشنبه شب در کوارتر دوم مقابل دنور برونکوس نتیجه بازی را از دست داد ، زیرا به نظر می رسد که او حتی متوجه نشده بود که به این نتیجه رسیده است.

هیل یک پاس از پاتریک موهومز داشت که در منطقه انتهایی از پشت او برگشت ، اما هیل پس از رفتن به زمین به نتیجه رسید و برگشت را به دست آورد.

این قصور ناقص اعلام شد و روسا هرگز این تصمیم را به چالش نکشیدند ، اگرچه تکرار نشان داد که این یک صید است. بعداً هیل در حاشیه این بازی را با مربی اندی رید در میان گذاشت.
منبع: panjere-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>