رئیس ها در مقابل Raiders – خلاصه بازی – 22 نوامبر 2020


در پایان ، این به دلیل یک پنالتی بحث برانگیز بود ، اما اگر Raiders سعی می کرد در نیمه 4 با 4:41 مانده و یک گل از خط 1 یاردی در زمین گلزنی کند ، مدل احتمال ESPN این را در نظر می گرفت که این یک اشتباه فاحش است. اگر پیروزها به آن پایبند باشند ، شانس برنده شدن 46٪ و اگر هدف میدان را امتحان می کردند ، فقط 40٪ بود.

ست والدر ، تجزیه و تحلیل ESPN57 متر پیش


منبع: panjere-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>