دیوید مونتگومری از خرس ها برای لمس کردن ، تکان می خورد و می پزد


شیکاگو – خرس های شیکاگو ، در بازگشت به فصل دوم دیوید مونتگومری ، اکثر اوقات ناامید کننده بودند ، اما انتخاب قبلی دور سوم در دو هفته گذشته به آرامی به گوشه گوشه تبدیل شده است.

بهترین فصل مناسب برای 57 متری هفته 12 در گرین بی ، مونتگومری روز یکشنبه مقابل دیترویت آغاز شد ، و یک هندبال کوارتر اول را در خط 13 حیاط شیرها انجام داد و چندین بار بیرون زد تا به مدافعانی که در راه هستند اشاره کند لمس کردن

مونتگومری با کشیدن توپ از گوشه جلویی منطقه انتهایی و قطع دکل در حالی که توپ از مرز خارج شد ، یک علامت تعجب در امتیاز قرار داد.

او فقط دومین برخورد سریع این فصل از مونتگومری را به دست آورد.
منبع: panjere-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>