دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ و صنایع شیمیایی: دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها از با ترین و کاراترین پمپ هایی هستند که در صنعت گزینه استعمال قرار می گیرند، که می تواند میزان مشخصی از انواع مواد شیمیایی (شامل اسیدها، سیالات خورنده و یا مایعات ویسکوز و اسلاری) را در محل گزینه نیاز پمپاژ نماید. این پمپ ها قادرند محدوده وسیعی از مواد شیمیایی حاوی اسیدها، سیالات خورنده و یا این که مایعات ویسکوز و اسلاری را پمپاژ نمایند. اسیدشویی ، در فرآیند تمیز کردن (تزریق اسید) سودسوز آور یا این که کاستیک ، در شستشو و تمیزکاری اثرات شربت ها (تزریق کاستیک) سیستم های تصفیه آب و فاضلاب ضایع قند و شکر – دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ صنعت های شیمیایی و دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ پتروشیمی Chemical Industry and Surface Treatment: – تزریق گونه های اسیدها ، سولفوریك ، نیتریک و … کاربرد دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ – تزریق کلر و مواد شیمیایی در سیستم های تصفیه آب به تیتر دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ کلر – تزریق مواد شیمیایی در گندزدایی آب – تزریق پلی فسفات به جهت سختی گیری آب – تزریق اسیدها و موتد قلیایی جهت کنترل PH – تزریق کنستانتره در صنعت های غذایی – تزریق اسید در نوشابه ها – تزریق اسید در اسید شویی – تزریق الکل به بنزین- مواد در صنایع چوب و کاغذ – تزریق مواد در صنعت داروسازی – سیستم های تصفیه آب و فاضلاب Water & Wastewater Treatment – در سیستم های تصفیه آب ورودی به بویلرها و دیگهای بخار و تزریق مواد جهت تهیه و تنظیم PH و دوری در برابر خوردگی – هیپوکلریت سدیمNaocl آب ژاول یا این که وایتکس جهت تجهیزات مصرفی در صنعت آب و داخل خطوط لوله، گندزدایی آب – آلومینیوم سولفات Aluminium Sulfate هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلراید جهت انعقاد – آنتی اسکالانت Antiscalant جهت دوری از رسوب در سیستم های RO – اسیدها و مواد قلیایی برای در دست گرفتن PH – پرمنگنات پتاسیم به جهت از دربین بردن منگنز و آهن – پلی فسفات جهت گرفتن سختی آب – Lime Milk شیر آهک جهت در اختیار گرفتن PH – بیوسولفات سدیم برای از فی مابین بردن اکسیژن محلول در آب – جوش شیرین یا این که سودسوز آور، کاستیک هیدروکسید سدیم Castic or NAOH جهت حذف سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تهیه و تنظیم PH – پمپ تزریق کلر – دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ صنایع غذایی: در تولیدات نوشیدنی ها ، تزریق اشکال آنزیم ، تزریق اسیدها جهت تنظیم PH، تزریق مواد ضد کف Anti-Foaming جهت لبریز نمودن بطری ها ، تزریق شربت Syrups ، تزریق کنستانتره های میوه جات و … قطعات تشکیل دهنده این پمپ ها کلیدی توجه به جور پیستونی، دیافراگمی یا پریستالیتیک متعدد می باشد دارای ترین اجزای دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ های پیستونی میل لنگ – سیلندر – پیستون – آب بند – شیر ورودی – شیر خروجی کلیدی ترین اجزای دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ های دیافراگمی گوشه و کنار – دیافراگم – پلانجر – میل لنگ یا هوای فشرده یا بخار فشرده – شیر¬های محل ورود – شیر¬های خروجی مهمترین اجزای جور پریستالیتیک غلتک – روتور – لوله انعطاف پذیر کاربرد دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ در صنعت آب و فاضلاب: جهت خودداری از خوردگی در سیستم تصفیه خانه، بویلر ها و دیگ های بخار و پمپاژسیال جهت تهیه PH 1 – موارد مصرف گوناگونی داراست جهت گند زدایی آب داخل خطوط لوله ها از هیپوکلرید سدیم (Naocl) 2 – آب ژوال یا این که وایتکس مورد ها مصرف متعددی داراست جهت منعقد در سیستم تصفیه از آلومینیم سولفات (Aluminum Sulfate) هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلرید مورد مصرف قرار می گیرد آیتم به کارگیری قرار می گیرد (Antiscalant) سیستم RO3 – از آنتی اسکالنت جهت دوری از رسوب در اسید ها و قلیایی ها آیتم به کار گیری قرار می گیرد PH جهت کنترل جهت ازبین بردن منگنز و آهن در سیستم تصفیه از پرمنگنات پتاسیم آیتم مصرف دارد جهت گرفتن سختی آب از پلی فسفات مورد ها استفاده دارااست جهت از فی مابین بردن اکسیژن محلول در آب از بیو سولفات سدیم مورداستفاده قرار می گیرد جهت جذب سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تنظیم PH از جوش شیرین یا این که سود سوز آور، کاستینک (هیدروکسید به کارگیری می شود. جهت جذب سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تهیه و تنظیم PH، از جوش شیرین یا این که سود سوز آور، کاستینک (هیدروکسید سدیم Castic or Naoh) و کلیدی کمک دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ استفاده می شود. دبی پمپ های مترینگ به رخ دستی یا اتوماتیک در محدوده معلوم شده قابل تنظیم است. استعمال از دوزینگ پمپ های دیافراگمی در دبی های بالای سیال به علت جا گرفتن حجم متعددی از سیال درون دیافراگم مطلوب هست ولی برای فشار های بالای سیال پیشنهاد نمیشود. پی وی سی PVC این ماده در مقایسه اساسی پلی پروپیلن تقریبا مشابه می باشد ولی اهمیت دقت به داشتن کلر در ساختار آن، اهمیت کلر سازگار است و به جهت سیال هایی که % بالایی کلر دارند مناسب تر می باشد . به جهت اشخاصی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استعمال از دوزینگ پمپ جسکو ، شما شاید می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر