همچنین در سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب آیتم دوزینگ سیستم استفاده قرار میگیرند. البته هر یک‌سری وقت یکبار نیاز هست پمپ در درحال حاضر کار مجدداً آزمون و کالیبر گردد تا اطمینان حاصل شود دبی مورد لحاظ تأمین می شود. درصورتیکه توجه فعالیت ۱٪ باشد یعنی در هر نقطه میان دبی ۱ تا ۱۰۰ درصد، اعتنا یکسان خواهد بود. به اين ترتيب وقتي نقطه كاري در محدودة تغييـرات هـد و ظرفيـت جابجـا مـي شـود راندمان تغيير چنداني نمي كند (براي سرعتهاي گوناگون ) ولی بايد در لحاظ داشت كـه بـا تغييـر طـرح پمـپ راندمان به نحو موثري تغيير خواهدكرد . تعدیل کننده های پالس جریان Pulsation Dampeners :حرکت رفت و برگشتی پمپ های دوزینگ سبب ساز می شود جریان خروجی به رخ پالسی باشد. مواردی همچون دما، دبی، ویسکوزیته، خورندگی سیال و فاکتورهای دیگر در طراحی اثرگذار می باشند. مهم عقب رفتن پیستون سیال به باطن گوشه و کنار ورود کرده و در سطح سپس هنگامی که پیستون رو به جلو حرکت می کند سبب ساز متراکم کردن سیال شده و سیال را به سمت خروجی جهت دهی می کند. شیرهای فشار شکن و لبریز کننده Refill حجم سیال هیدرولیک را در دست گرفتن می کنند. پمپ های پروسس: همین مجموعه شامل دسته ای از پمپ ها می باشد که ظرفیت های دوزینگ بالا و یا فشارهای بالا را تأمین می کند. تکنولوژی های جدید بخوبی در پمپ های تزریق مگنتی آداپته شده اند سیستم های تزریق یکنواخت و طولانی مهم مکش پر سرعت و سیستم های هوشمند نسبت به پاره گی و پیدایش نقص‌ در خط مکش و تزریق از گزاره این امکان ها است. منحنی مشخصه دبی- کورس دوزینگ پمپ ها خطی می خامک دوزی یخن باشد. مبنا کار این طرح مشابه بقیه طرح های دیافراگمی می باشد. خیلی از سکویهای حفاری نفت به خاطر قابلیت اعتماد و ارتفاع قدمت بیشتر، به همین طرح احتیاج دارند. به همین گونه از پمپها، پمپ تزریق نیز گفته میشود. برای دوزینگ پمپ های صنعتی که به صدق نصب شده اند، اعتنا پیش بینی دبی در حدود ±1 درصد می باشد. عموماً سازندگان پمپ محدوده 10 % تا 100 درصد دبی را به تیتر محدوده کارایی ظریف دستگاه مشخص می نمایند.

ایندکسر