زون دمپر یا دمپر منطقهای (zone damper) که به دمپر کنترل حجم (volume control damper) یا VCD هم شناخته میشود، یک گونه مختص از دمپر می باشد که به جهت در اختیار گرفتن جریان هوا در یک سیستم سرمایشی یا گرمایشی HVAC گزینه به کار گیری قرار میگیرد. دمپر یک قطعه مکانیکی به رخ دریچه است که در بین یخچال فریزر و فریزر قرار دارااست و از یک موتور ریز و تعدادی پره تشکیل شده است. دمپر بین کانالی گرد در شبکه های گرد کاربرد داشته و گشوده و بسته کردن عبور جریان هوا را بر عهده دارد. می توانید حیاتی تهیه کردن دمپر مقدار هوای ورودی به هر اتاق یا این که هر مکان دیگری را کمتر یا این که ارتقا دهید. همانطور که گفته شد دمپر ها به جهت متوقف یا تهیه نمودن هوای مطبوع (گرمایش و سرمایش) در باطن اتاق در مواقعی که به کارگیری نمی شود، بکار می رود. ذر جمهوری اسلامی ایران به برهان عدم بضاعت در طراحی و تست و نداشتن تجربه مناسب در این زمینه، ساخت نمی damper 120mm شد. جايگاه سانتیگراد است. به جهت سردخانه هم دمای ۱۷- مطلوب است. و به جهت یخچال ۲۰- درجه سانتی گراد است. نگهداشتن تعادل دمایی در سردخانه و خودداری از نوسان دما وظیفه ی قطعه ای به اسم دمپر در یخچال فریزر است. استفاده می شود و غالبا در بخشی که هوا وارد می شود به این معنی که ورودی هوا کارگزاشتن می شوند و فرآورده فلزی آن نیز استحکام آن را بالا برده و به وسیله تیغه هایی که داراست می تواند به در دست گرفتن جریان هوا بپردازد و حتی سکو حرارت فضای داخل اتاق و گوشه و کنار را کنترل نماید . وقتی که دمای یخچال فریزر بالا می رود یا این که به دلیل گشوده شدن درب یخچال، هوای گرم داخل فضای آن میشود، ترموستات در یخچالهای قدیمی یا این که برد الکترونیکی در یخچالهای جدید فرمان می دهد تا دریچه دمپر گشوده شود. هنگامی که دمای سردخانه به مقدار تهیه شده و متعادل رسید، مجددا فرمان بسته شدن دریچه دمپر توسط ترموستات و برد الکترونیکی صادر میشود. حساس انتقال هوای سرد از سردخانه به یخچال فریزر دمای آن کمتر یافته و مجدد دریچه ی دمپر بسته می شود. طرز کار دمپر به این صورت است که پس از انجام کار سرماسازی توسط کمپرسور، سرما در در آغاز وارد سردخانه شده و آنگاه به محفظه یخچال فریزر میرود. چنانچه دمای فریزر یخچال استاندارد نباشد یعنی هوای داخل آن به ترازو به اندازه سرد نباشد و یا این که مضاعف از حد سرد باشد، به این معنی که خلل با وجود دارد. در صورتی که از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه دمپر خودکار لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر