اگر چه طبق معمول دارای دیده غیر مسلح قابل تماشا نمیباشد ، البته پیستون ها اصلی سطح مشخصی از بیضی رخ و مشخصات پنهان طراحی شده اند ، به این مضمون‌ که کاملاً گرد نیستند ، و قطر آنان در نزدیکی ذیل دامن نسبت به تاج بزرگتر است. موتورهای توربوشارژی که به دورهای خیلی بالا میرسند، به پاشش سوخت مضاعف دقیقتری نسبت به دیگر اشکال موتورها نیاز دارند. علائم اولیه خرابی انژکتور مدام قابل تشخیص نیستند، چون موتورهای مدرن حسگرهای درونی و کامپیوترهایی دارند که میتوانند نسبت سوخت و هوا را به نحوی تصحیح نمایند تا مشکلات جزئی جبران شوند و راننده، اثر آن‌ها را احساس نکند. برای کسی که به خودرویش دارای میدهد، البته دانش فنی به اندازه ندارد، تشخیص تندرست موتور خودرو و اخذ علامتها گرفتگی انژکتورها ممکن می باشد فعالیت سختی باشد. حتی بعد از بروز عیب، قبل از این که خودروی خویش را به مکانیکی ببرید، افزودن یک مایع تمیزکننده انژکتور به مسیر سوخت (مسیر سوخت از باک تا ریل سوخت و انژکتورها) ممکن می باشد اختلال اتومبیلتان را حل کند. همیشه به جهت اطمینان از این‌که مشکل اتومبیل تان کجاست، به مکانیک متبحر مراجعه کنید. مگر این که از خودروی خویش بهدرستی نگهداری کنید. قبل از اینکه وارد جزئیات شویم، باید گفت که هیچ طریق مطمئنی به جهت آگاه شدن از وضعیت دقیق سالم انژکتورها وجود ندارد، جز این‌که بهصورت دستی نازلهای سوخت پاش بررسی شوند و اهمیت یاری دستگاههای مخصوص، آزمایشهای جریان سوخت صورت گیرد. جریان روغن در حفره خنک کننده نباید از جریان روغن از طرز انژکتور کاهش از 80٪ باشد. همین قطعه، استوانه ای رخ است که به شاتون متصل می شود و از طریق جریان رفت و برگشت در سیلندر فعالیت می کند. پیستون: استوانه توخالی سربسته ای هست که نیروی احتراق را به وسیله شاتون به میل لنگ منتقل می‌نماید . پیستون در سر بازش که مرحله پایینی آن می باشد به شاتون و crf450r piston میللنگ متصل است. بنابراین، کل مطالبی که در ادامه میآیند، صرفا برای افزایش قدرت تقریب شما هستند و میتوانند هشیاری شما را نسبت به شرایط سیستم سوخت خودرویتان ارتقا دهند. تراش دادن واشر سرسیلندر اعتنا اکثری میخواهد زیرا چنانچه حتی میزان قلیل یاز ضخامت آن کمتر یابد منجر کمتر محیفضه احتراق و ارتقا نسبت حجمی موتور اتومبیل میگردد و متواند مشکلات زیادی از جمله گرم شدن بیش از حد موتور را ساخت کند. میدانیم که تمیز نمودن انژکتورهای (سوختپاشهای) خودروهایمان در بهبود عملکرد آنان مؤثر است، اما چه میزان ظریف میتوانیم بگوییم که چه زمانی نیاز به تمیز شدن دارند؟ قابلیت داراست که موتور اختلال گرم شدن داشته باشد. انژکتورشورهای مایع به جهت ارتقا اکتان سوخت طراحی نشدهاند و راهحلی به جهت همین نقص‌ نیستند، ولی محصولاتی در بازار هستند که علاوه بر شستشوی انژکتور، عدد اکتان بنزین را بالا میبرند و در سرانجام به کاهش ناک یا انفجارهای نامنظم خطر آفرین امداد میکنند. همین موضوع بهخصوص در خودروهایی که در سیکلهای کوتاهمدت حرکت میکنند، اکثر رخداد میافتد (مانند پیمودن مسافتهای کوتاه در شهر) زیرا واضح و خاموش کردن مکرر موتور، گرفتگی انژکتورها را ارتقاء میدهد. دریافتشده در ۲۰ آوریل ۲۰۲۱. کلیه اسباب برقی، الکترونیکی، بادی (پنوماتیک) استفاده شده روی همین دستگاه از مارکهای پر اسم و رسم در بازار میباشند. سرسیلندر کامل سوپر داریم که شامل میلسوپاپ تقویتی، واشر سرسیلندر، کاسهنمک عینکی، لاستیک در قالپاق می شود و همگی متعلقات و نیازمندیهایی را که برای یک سرسیلندر کامل نیاز می باشد داخل یک پک قرار دادهایم. در این جور پیستون، برشی تمام در دامنه ساخت می‌گردد تا از بازخورد میللنگ اساسی آن دوری شود. ادغام سوخت و هوای فقیر (هوای زیاد و بنزین کم) در سیلندرها سبب ساز به احتراق ناقص میشود. بایستی به همین نیز اعتنا داشت که در هر موتور و پیستون اتومبیل و بستگی به فعالیت کرد آن ها تعداد حلقه ها اندک یا این که دوچندان می شود که این تعداد از سه تا هفت متغیر می باشد . ولی چنین نیست که خلل ناک یا احتراق نامنظم در اتومبیلهای غیر توربوشارژ که از موتورهای تنفس طبیعی به کارگیری میکنند، مشکلساز نباشد و قطعاً در این موتورها نیز می تواند پیستون زدن موتور تأثیر منفی بگذارد. در غیر این رخ ممکن می باشد گشوده نیز مبتلا نقص‌ شوید. نکته مهم: در صورتی که صرفا یک عدد از انژکتورها مبتلا مشکل شده است، صرفا آن انژکتور معیوب را ردوبدل نکنید. بنابراین خودروی معیوب در آزمونهای معاینه فنی، مردود میشود. در شمارههای پیشین به طور مفصل در گزینه سیستمهای انژکتوری و مزایای آنان نسبت به کاربراتور توضیحاتی دادهایم. هیدورژن به دو صورت میتواند به جهت خودروها، سوخت مناسبی باشد برای خودرهایی که مهندسی ساخت آن ها بر مبنا استفاده از موتور الکتریکی می باشد و همچنین خودروهایی که حساس موتورهای احتراق درونی هستند.در موتورهایی که طراحی آنان الکتریکی هست در یک واکنش شیمیای می توان هیدورژن و اکسیژن را ترکیب نمود و عاقبت این واکنش پاره ای بخار آب و الکتریسیته میباشد که به کمک آن ماشین می تواند به حرکت خویش ادامه دهد.در موتورهای احتراق درونی نیز بجای استعمال از بنزین برای به حرکت در آوردن پیستونها و شفتها هیدروژن سوخت مناسبی باطن سیلندرهاست که به انفجار در آید و انرژی ساخت شده را به پیستون ها منتقل کند.مزیت هیدروژن نسبت به بنزین عدم تولید گاز خطرناک CEO2 هست که بجای آن، این واکنش مقداری بخار آب ساخت میکند هم حالا بعضا از کمپانی ها نظیر هوندا و بی ام و در هم اکنون ایجاد برخی خودرهایی دارای سوخت هیدروژنی هستند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها زیاد عمده در گزینه پیستون عظام ۲۰۶ لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.

ایندکسر