دادستان ها در مورد مرگ مارادونا تحقیق می کننددادستان های محلی گفتند که مقامات دادگستری آرژانتین در حال تحقیق درباره مرگ دیگو مارادونا هستند و دستور بازرسی از اموال پزشک عمومی وی را در روز یکشنبه صادر کردند.


منبع: panjere-news.ir

حتما بخوانید:
پیش بینی های جام های دانشگاهی بعد از هفته سیزدهم

دیدگاهتان را بنویسید