قطعا شما هم متوجه کفپوش های خاصی که در فضای باشگاه ورزشی و بدنسازی وجود دارا هستند کفپوش گرانول یک جور کفپوش لاستیکی است که به جهت پوشاندن سطوح گوناگون در فضاهای متفاوت به کار می رود. گرانول لاستیکی از بازیافت تایرهای فرسوده بدست می آید.در این طرح تایرهای فرسوده طی یک فرآیند فیزیکی خرد شده و پس از انجام روند پاکسازی سیم و الیاف تبدیل به مواد نخستین برای صنایع متفاوت میگردد.دانه های گرانول لاستیکی به عامل دارا بودن خواص ارتجاعی مورد قابل قبولی به جهت ایجاد یک نوع کفپوش کلیدی قابلیت و امکان ضربه پذیری بوده و کفپوش گرانولی که دارای استعمال از آن تولید می گردد اساسی استحکام بینظیر و خاصیت الاستیکی زیاد بالا میباشد. نسل جدید گرانول های SBR در قالب های پازلی و اهمیت دانه های معمولی و EPDM در بعد ها ۱۰۰×۱۰۰ سانتیمتر در ضخامت های ۲۰ و ۲۵ و ۵۰ میلیمتر به وسیله شرکت روگا گستر ایجاد و عرضه می گردد. کفپوش لاستیکی در چهار اندازه ۵۰ در ۵۰ سانتی متر، ۶۰ در ۶۰ سانتی متر، یک در یک متر و دو در متر ساخت میشود. اما یکی از از مهمترین بازارهای هدفی که برای خط تولید کفپوش گرانولی تعریف‌و‌تمجید میشود، به کار گیری از آن به تیتر پوشش سطح زمین باشگاههای ورزشی است. کفپوش های گرانولی از گونه رولی به جهت هر دو کاربرد داخلی و خارجی مقاومت عالی و کیفیت فوق العاده ای دارد. همانطور که می دانید همین نوع کفپوش حافظ مناسبی برای بدن ورزشکاران هست و در وحله دوم صدمه ندیدن تجهیزات و کف ورزشگاه مد لحاظ است. مزیت رقابتی کف پوش گرانولی روگا درخشندگی رنگ ، قیمت مناسب به ازای بها کل شده تولید ، کیفیت متاع دارای استفاده از متریال و چسب سکو یک وارداتی و چرخه عمر طولانی آن می باشد. کف پوش های گرانولی معمولی : ضخامت همین کف پوش های گرانولی دوچندان کم است، البته کلیدی مقاومت بالایی هستند؛ به این استدلال برای سالن های بدن سازی ورزشی که مضاعف رفت وآمد دارا هستند عمده به کارگیری می شوند. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻔﭙﻮش, ﮔﺮاﻧﻮل های ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن و رﻧﮓ در ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ﻫﺎ , ﺗﺤﺖ زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎی ﺧﺎص ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ (ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻔﭙﻮش ﺗﻮﻟﯿﺪی) در ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و در ‫ﭘﺮس ﮔﺮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻓﺸﺎر و دﻣﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ظاهر این کفپوش های گلدن در پایین نور می درخشد. کفپوش گلدن علاوه بر بقیه خصوصیت های کفپوش معمولی اهمیت اکلیل روی سطح خویش بوده که سبب ساز زیبایی آن می شود و مطلوب جهت استفاده در تالار های همایش، جشن ها، آمفی نمایش زنده ها و … اگر سطحی که روی آن کفپوش گرانولی رولی را کارگزاشتن می کنید بدون لغزش باشد، سالها به جهت شما کار می کند. کفپوش پشت تخم مرغی به ادله اساس هایی که دارد، پس از نصب بالاتر از سطح زمین قرار می گیرد، اهمیت همین وجود در زمان بارندگی آب تحت آن‌ها شکافت نمی کند. کفپوش گرانولی در همین مناطق عالی فعالیت میکند، ولی بخش اعظمی از ورزشگاههای تجاری سنگین وزن، تراز را مهم تشکهای ضخیم یا پازلهایی به نیز متصل مینمایند که ضخامت آن ها 2/1 تا 4/3 اینچ می باشد برای نگهداری بیشتر در برابر ضربه میباشد. به همین برهان تلاش می‌شود در همین فضا از آهنگها و لوازمی کلیدی رنگهای شاد و متنوع استعمال میکنند. همانگونه که در بخشهای گذشته ذکر شد، در ایجاد کفپوش گرانولی اهمیت به کارگیری از روشهای مختلف و به روز، امکان ضربهگیری فراوانی را در ساختار این کفپوش تعبیه میکنند. ساخت میشوند. از همین رو کفپوش گرانولی توشه دیگر می تواند به تیتر بهترین گونه کفپوش باشگاه بدنسازی مورد گزینش قرار گیرد. این نوع کفپوش به ادله استفاده از گرانولها، مقاومت و استحکام بالایی را در برابر وزن بالا از خود به نمایش میگذارند. مدل معمولی که به شکل قطعه هایی محکم و اصلی استمرار از متاع گرانول بوده و قابل به کار گیری در مکان های سر باز است. این کفپوشها در دو گونه گوناگون تایل و رول ساخت میشوند. کیفیتی که تولید کننده در روند تهیه و تنظیم مواد اولیه، روشهای ساخت و به طور کلی ایجاد کفپوش گرانولی در نظر گرفته است، یکی از از مهمترین فاکتورهای مفید بر بها این کفپوشها است. کمپانی روگا به عامل استحکام و دوام بالای این چسب از آن در ایجاد انواع کفپوش تایلی بهره می گیرد. درصورتیکه چه ایجاد کفپوش گرانولی در بعد ها و رنگهای متنوعی شکل میگیرد اما تنها دو قالب جهت عرضهی همین لوازم کارآ تاکنون به بازار عرضه شده است. این دو قالب عبارتند از رولی و گرانولی تایل که بنام کفپوش لاستیکی شناخته می شود. از گزاره والیبال کراس فیت دو میدانی و … به این ترتیب به مدت طولانی از آب استفاده نکنید. به گفتهی تولید کنندگان و همچنین به تأیید مصرفکنندگان، کفپوش گرانولی تا سالیان زیاد طولانی حاذق به تحمل ضربههای ناشی از ورزشهای سنگین و حتی فوق سنگین ورزشکاران حرفهای است. درصورتیکه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم کفپوش گرانولی خرید لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر