اما همانطور که گفتیم همین بازی شباهت های متعددی هم به کلش آف کلنز دارد. در درمقابل جور کارتهای بسیاری بازی کرده و متوجه شوید که جور شما هنگام روبرویی حیاتی کدام کارت(ها) به اختلال بر میخورد. Ram Rider – این عمل نیز معمولاً در نوع کارتهای وابسته به پل استفاده شده و حیاتی حالت مشابهای حساس Battle Ram است، ولی می توان مانند Hog Rider هم از آن به کارگیری کرد؛ با تواناییهای دفاعی خوبی هم میباشد. Battle Ram – طبق معمول صرفا در مدل کارتهای وابسته به پل ملازم مهم کارتهایی چون Royal Ghost یا Bandit یا این که Dark Prince استعمال میشود؛ به وسیله برتری زمینی و مجازات نمودن فقدان Elixir حریف برنده میشود (این مورد به جهت کل دسته کارتهای متعلق به پل درست گو است). Royal Ghost – صرفا تانکهای زمینی و یکسری ارتشهای زمینی میتوانند به لطف اهمیت همین کارت رویا رویی کنند؛ همین کارت همینطور به عنوان یک کارت در جور پل نیز عملکرد مناسبی دارد. از آنها به جهت برطرف کردن برخی نقاط ضعف مدل شما استفاده شده و برخی نقشهای کارتها را ایفا نموده که کارتهای بی آلایش شما فاقد آنان هستند. برخی زمان ها بازی در نصیب مغازه پیشنهادات ویژهای قرار میدهد که حساس پرداخت مبلغ مقداری و خرید کردن پیشنهادات ویژه کلش رویال، میتوانید میزان زیادی سکه تهیه کنید. کلش رویال، یک بازی کارتی آنلاین است. کارتهای جایگزین شما همیشه جواب نخواهند داد، پس به بازی و تست کردن ادامه دیتا تا آنکه به بهترین عاقبت برسید. Royal Hogs – طبق معمول اصلی کارتهای استعمال شده که میتوانند حریف را به استفاده از Fireball فریب داده، یا این که کارتهایی که میتوانند بیش از یک خط تعرضآمیز در آن واحد را به سمت جلو حرکت دهند، نظیر Hunter یا Zappies و یا این که Three Musketeers. داشتن طلسمهای بیش از اندازه، یا نداشتن هیچ جور طلسم، می تواند به یک نوع کارت آسیب برساند. البته، هنوز ایرادات و تخصصهایی در یک مدل کارت وجود دارد. Graveyard – صرفا در دستههایی به کار گیری میشود که یک یا این که چند کارت اصلی HP بالا دارند مثل Giant یا این که Knight. همان طور که میدانید به جهت تبدیل کارت های بدست آورده شده از صندوق ها به آپدیت گزینه نیاز به جهت نیروها، شما به سکه نیاز دارید. تغییرات بزرگی در بازی رخ دیتا هست که به زودی آن ها را بازدید میکنید و یک‌سری از آنها در آپدیت های بعدی منتشر خواهند خرید تور استکان جهانی قطر شد.

ایندکسر