سالانه تقریباً 120000 بدن اگزالیک اسید از همین روش ایجاد میشود. طبق کلیدی راهبرد جدید، باید 35 گرم از بلورهای اسید اگزالیک دی هیدرات را در یک لیتر شهد دارای نسبت یک به یک ادغام کنید. اگزالات می تواند جذب مواد معدنی را کمتر دهدیکی از اهمیت ترین نگرانی های بهداشتی در آیتم اگزالات این میباشد که می تواند به مواد معدنی روده متصل شود و از جذب آن ها بوسیله بدن دوری کند. بدن شما می تواند به تنهایی اگزالات ایجاد کند یا آن را از شیوه غذا بدست آورد. خوب میباشد بدانید که اگزالیک اسید، در شرایط محیطی، پودری سفیدو یا این که کریستالی سوای بو هست که استوار خواهد بود. در نحوه بخار سرد، که مضاعف رایج می باشد نیز، اسید خالص در کوره قرار می گیرد و بصورت مایع بخار می گردد که به سمت کندو هدایت می شود. سایر موارد گزارش شده از مسمومیت اسید اگزالیک انقطاع شده شامل مصرف مواد غذایی، داروها و گیاهانی میباشد که حاوی این ادغام هستند، به تیتر مثال میوه و اسید اسکوربیک. مصرف 5-15 گرم اسید اگزالیک سبب ساز مرگ شده است. مصرف و جذب اگزالات باعث هیپوکلسمی حاد ناشی از رسوب نمک کلسیم اگزالات میشود. کریستالهای اگزالات کلسیم ممکن میباشد در مغز، قلب، کلیهها و سایر مکانها رسوب کنند و سبب ساز آسیب خرید اسید اگزالیک مرک جدی سیستمیکی شوند. وقتی که جریان به بخارساز متصل شود، تابه گرم و سبب تبخیر اگزالیک اسید موجود در آن می شود. کاربرد اسید اگزالیک در صنعت چیست؟ سمیت ممکن هست در نتیجه تماس اساسی پوست یا این که چشم، استنشاق یا بلع رخ دهد. 500 میلیگرم در متر مکعب تراز در لحاظ گرفتهشده به جهت زندگی یا این که سلامتی بلافاصله خطرناک است. اگزاليک اسيد نوعي ترکيب شيميايي آلي محسوب ميشود مهم فرمول شيميايي C2H2o4 که به صورت کريستالهاي جامد بيرنگ هست و در آب و اتانول به سهولت حل ميشود، محلول به دست آمده کاملا بيرنگ است.اسيد اگزاليک از حیث قدرت اسيدي، قويتر از استيک اسيد ميباشد، که در صورت تماس اهمیت پوست بايد سريعاً پاک شود چرا که تماس مستقيم اين محصول حیاتی پوست و يا تناول کردن آن بسيار خطرناک ميباشد. اگر اساسی بافت تماس پیدا کند، میتواند منجر جراحت شود. اسید اگزالیک را کلیدی هر چهار نحوه می اقتدار استفاده نمود و کنه ها را بدون آسیب به عسل و موم از در میان برد. که به راحتی به اسید اگزالیک تبدیل میشود. همین ماده شیمیایی می باشد که به عنوان سوز آور شناخته میشود. اسید اگزالیک و اگزالات به تیتر سفیدکننده، پاککنندههای فلزی و ضد زنگ و در سنتز شیمیایی و برنزه نمودن چرم به کار گیری می شود. همانطور که گفته شد، اسید اگزالیک برای او‌لین توشه در سال 1957 به عنوان سموم دفع آفات (ضد عفونی کننده) ثبت شد. از لحاظ تاریخی اسید اگزالیک به طور انحصاری اساسی به کارگیری از مواد سوز آور نظیر سدیم یا این که هیدروکسید پتاسیم بر روی خاک اره به دست میآید. در اینجا اکثر به بررسی وب وبسایت خرید اسید اگزالیک مرک.

ایندکسر