وی افزود: دولت نو در شرایطی کار خویش را آغاز کرد که وضعیت اقتصادی در راستا تورم، تنخواهی که دولت از بانک مرکزی اخذ کرده بود، در راستا کالاهای اهمیت و بسیاری از موارد دیگر موقعیت خاصی بود و در سه ماه پیش نرخ تورم ۳.۱ % بود، دو ماه قبل در آبان ماه ۲.۴ درصد بود و در آذر ماه به ۱.۸ % رسید یعنی مراحل پرورش تورم کاهشی بوده هست که این مساله امیدبخش است. استقرار همین مشاوران فقهی دو الی سه هفته است که مصوب شده و در سطح آماده نمودن چکلیست ها و بیان به بانک ها قرار دارد. با تقوا آبادی همچنین اصلی ابلاغ این‌که کمتر از ۲۰ هزار شعبه بانکی داریم، افزود: باتوجه به ترکیب آخر بانکهای نظامی، شعب مازادی وجود دارد که بایستی تعیین تکلیف شوند. به این ترتیب شرکت فولاد پرایس قصد دارد در همین مقاله شما را با سندها سیاه و کاربرد این قطعه و فرایند ساخت اسناد سیاه آشنا کند. وی حساس بیان اینکه نظام تامین مالی ما خزانه پایه هست و بخش اعظم تامین مالی در اقتصاد از بازار پول انجام میشود، تصریح کرد: مسلما نظام بانکی نمیتواند به تمامی نیازهای تامین مالی پاسخ دهد چرا که حساس کاستیها و محدودیتهایی مواجه است. پارسا قریه تصریح کرد: یکی از عوارض تورمهای بالا در اقتصاد ما به کسری بودجه دولت برمی گردد. این اقلام در دو شکل گوناگون وارد بازار می شود: رول و شیت (البته ورق صرفا تا ضخامت ۱۵ میل می تواند در دو رخ رول و یا شیت وارد بازار شود و از سایز ۱۵ میل به بالا صرفا به صورت شیت نپخته وارد بازار می شود.) هر دوی این دو رخ ورق قابل برش به سایز های مختلف می باشد. مدیر کل خزانه مرکزی تاکید کرد: عملکرد ما براین هست که از سال آتی به گونهای عمل کنیم تا مردم در همین زمینه احساس متانت داشته باشند و دارای سهولت بیشتری بتوانند تسهیلات خرد را از نظام ورق آهن رنگی بانکی دریافت کنند. با تقوا ده اساسی اشاره به نظام اعتبارسنجی مشتریان در نظام بانکی اظهار کرد: معتقد هستم در بخش وامهای خرد می بایست به سمتی حرکت کنیم که دریافت تسهیلات از نظام بانکی را تسهیل نماییم تا اساسی وثائق سهلتر مرهون پرداخت شود. درصورتیکه شما هر مدل سوالی در رابطه دارای چه جایی و طریق به کارگیری از قیمت ورق آهن 1.5 میل دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر