متقاضی اصلی اخذ پیش نویس آگهی از سامانه و تحویل به اداره تصویب شرکتها به رخ حضوری ( می تواند شخص متقاضی یا این که نماینده قانونی وی باشد ) آگهی را دریافت نمائید و پس از آن بایستی مبادرت به پرداخت هزینه های مربوط به روزنامه قانونی و کثیر الانتشار کنید . در رخ نیاز به راهنمایی عمده از طرز خط مش های ارتباطی درج شده، بصورت 24 ساعته و مجانی دارای ما در تماس باشید. در همین متن برآنیم که اطلاعاتی درباره تدریس گونه های ثبت کمپانی در ایران،مدارک گزینه نیاز آن ها،هزینه ها و پروسه هر کدام توضیحات مختصر و مفیدی ارائه دهیم. در شهرهای بزرگ نظیر تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز ثبت شرکت از شیوه پنجره واحد امکانپذیر است. بایستی اعتنا داشت که کارشناسان اداره تصویب به طور ظریف دیتاها مندرج در تقاضانامه ثبتی را تحلیل می کنند و فرایند بعدی تاسیس کمپانی بر مبنای همین اظهارات پیش خواهد رفت. می نماید که اسم مشابه شرکت دیگری را انتخاب نکرده باشید و اینکه این اسامی در لغت نامه دهخدا موجود میباشد یا این که خیر. تاسیس کمپانی نو به جهت هر تاجر به همین مضمون‌ می باشد که می بایست اسمی انتخاب کند که بتواند علاوه بر به توشه کشیدن معنی و هدف شرکت، یگانه و ممتاز باشد به نحوی که مردمان مصرف کننده بتوانند به سادگی آن را بخوانند و متوجه شوند و همینطور نام این کمپانی را دارای شرکت های دیگر خطا نگیرند. از اجتماع دستکم دو نفر برای انجام عمل تجاری تشکیل می شود و شرکاء این شرکت ها به میزان آورده خویش در برعلیه تعهدات و قروض مسئول خواهند بود . شرکت تعاونی بر بر خلاف کمپانی های دیگر که به قصد کسب سود و انجام کار تجاری تولید می شوند ، به جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضاء تشکیل می گردد . اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم ثبت کمپانی رسانه ای بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر