توسعه و تکنولوژی توسعه ای

اشخاصی که از تکنولوژی متناسب دارای مهارتهای انسانها طرفداری می‌کنند خواهان زندگی ساده،زندگی روستایی،کشاورزی،صنایع ریز و غیره و تفکرات متعالی هستند. نزد این اشخاص کوچک خوشگل و تبارک زشت است. سوزنهای کوچک فارغ از ایجاد درد در انتهای عصب، به پوست نفوذ می‌نمایند و میتوانند به سرنگ متصل شوند. ساخت استدعا برای همین ابزارها باتوجهبه پیچیدگی اکوسیستم مراقبت بهداشتی، بحران برانگیز است. گذار پایدارترین مفهوم برای بسط جدیدترین اخبار تکنولوژی موبایل است. از گزاره مباحث با در پروسه توسعه و گسترش نگاه جامعه به تکنولوژی است.عدهای معمولا تکنولوژی را در مضمون‌ فراوان ساده در حد ماشین آلات خلاصه مینمایند و از تکنولوژی پیچیده این را میفهمند که اتومبیل آلات پیچیدهتر به فعالیت گرفته شود در درحال حاضر یکه واقعا در صورتی که از داخل یک فرهنگ و تمدن صنعتی به همین مقوله بنگریم چنین نیست. تکنولوژی به طور معمول به دانش ایجاد و کاربرد خودرو و تجهیزات سرمایهای گفته می‌گردد یا به رخ جامعتر تکنولوژی کلمه میباشد از تمام مهارتها،دانشها و روندهای تولید،استفاده و انجام کارهای اثر گذار به جهت ارتقای زندگی جامعهء بشری. کشورهای کاهش توسعه و گسترش یافته برای بقای خویش به تیتر دولتهای ملّی باید نوترین دانش فنی را که برای بهرهبرداری از منابع پایانی آنان اضطراری می باشد به فعالیت گیرند امّا برای آماده کردن امکان فعّالیت و مشارکت اکثریّت مردمی که حاجتمند و بیسوادند در پروسه زندگی،ضروری است تکنولوژیهای وارداتی را هم بهسازی کرد و ارتقاء بخشید. تکنولوژی به عنوان ذیل بنای صنعت کلمه هست از قسمتی از تمدن جامعه مشتمل بر علم ابزاری به جهت به وجود آوردن محفظه فیزیکی، جهت نیل به اهداف گزینه نظر.بالاترین جنبهء تکنولوژی مدرن عبارت است از کاربرد دانش علمی به منظور بهبود و افزایش تراز زندگی. آگبرن ونیم کف منشأ این تغییرات را در ابتکار اختراع فنی دنبال میکنند.برای نمونه،چگونه میتوان تضعیف پیوندهای خویشاوندی در خانواده امروزی را تفسیر داد:نخست اینکه سفر روستاییان به شهرها تأثیراتی به جا میگذارد که موجب طلاق مکانی و نتیجتا طلاق اجتماعی و خل وچل میشود.امّا چنین مهاجرتهایی تنها به علّت ابتکار عمل در امور حمل و نقل مانند ابتکار عمل خط مش آهن امکان پذیر شد و احداث راهآهن با اختراع موتور بخار ممکن گردید.بدین ترتیب از روش فرایند علیّت متوالی به موتوز بخار به عنوان عامل علّی در تضعیف پیوندهای خویشاوندی میرسیم. هیدروژن تولیدشده از همین نحوه هیدروژن خاکستری نامیده می‌گردد و در صورتی که CO2 گرفته و توزیع شود، آن را هیدروژن آبی مینامند؛ بههمیندلیل، هیدروژن سبز متفاوت است. تکنولوژی مناسب جمعیّت متناسب افزایش سطح بهرهوری بسط سیستم خدمات بهداشتی و درمانی کارآمد بودن دولتها خودکفایی اقتصادی آزادی عدالت اجتماعی مشارکت سیاسی-اجتماعی مردمان از آنجا که تکنولوژی در معنی عام آن یکی از از شاخصهای حساس گسترش و ابزار مناسب به منظور به وقوع پیوستن هدف ها توسعهء اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است.در اینجا به مشاجره و باز‌نگری پیرامون نقش،اهمیّت و تأثیر تکنولوژی در مراحل و به وقوع پیوستن یابی هدف ها توسعه و گسترش میپردازیم. توسعهء اجتماعی هم نشان از توسعهء چشمگیر در مناطق و شاخصهای اجتماعی جامعه مثل اشتغال، بهداشت،درمان،تغذیه،مسکن و غیره دارد.

حتما بخوانید:
رهبر NFL برای رهگیری JC Jackson پس از حذف اولیه به Pro Bowl اضافه شد
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum bayan escort - vip elit escort lyft accident lawyer html nullednulled themesViagrasu tesisatçısıgercekhoca.org