تقسیمبندیهای مختلفی برای شیر فشار شکن آب وجود دارد

از جمله نکاتی که در حین به کارگیری از دستگاه باید به آن حواسمان باشد، فشار آب محل ورود است. وقتی که فشار آب ورودی به دستگاه دوچندان باشد، نخست یک فشار ناگهانی یا این که شوک به دستگاه تصفیه آب وارد می‌شود که ممکن هست اتصالات یا این که هوزینگ آن را مبتلا آسیب یا شکستگی نحوه تهیه و تنظیم شیر فشار شکن کند. شیر تنظیم فشارشکن آب پایلوت دار: همین نوع اهمیت پایلوت می باشد که مستقیماً فعالیت می‌کند و فشار را کمتر میدهد. برای کنترل فشارهای بالا بکار گرفته میگردد و اهمیت دو گونه پیستون و دیافراگم است. عنصر اعمال نیرو : گزیده هست که نیروی واجب را به عنصر اعمال حصر وارد می نماید ؛ می تواند یک فنر ، وزنه ، پیستون مهم محرک یا این که اکچوئیتور دیافراگمی به شیر فشار شکن پمپ کارواش همراه فنر باشد. در سرانجام از فشارهای بالا و ناگهانی که ممکن هست به دستگاه تصفیه آب وارد شود جلوگیری میکند. در صورت نیاز به کنترل زیاد ظریف جریان محل ورود و خروجی سیال، به کار گیری از فشارشکن پایلوت­دار ضرورت پیدا میکند. در صنعتی به این شیرها ولو اطمینان یا سیفتی ولو (Safety Valve) میگویند البته خوب تر هست بگوییم تیتر صحیح این شیرها در بویلر صنعتی، شیر فشار شکن اطمینان دیگ بخار میباشد و تا جایی که میتوانید عملکرد نمایید آن را اساسی خویش شیر فشارشکن و یا این که شیر کلیدی ایمنی اشتباهی نگیرید (safety shotoff valve) و ما در این نوشته از به عبارتی کلمه شیر فشار شکن اطمینان دیگ بخار استعمال می کنیم تا ابهامی در کلمه های مهندسی به وجود نیاید. هر کدام از آن ها برای سیستم خاصی مناسب است که اصلی انتخاب درست آن ها سرانجام ی بهتری خواهند داشت. در نتیجه دستگاه نخواهد توانست آب سلامت و پاکیزهای را برای شما ایجاد کند. سیستم های دیرین در دست گرفتن فشار آب محل ورود به شکل دستی بوده و از مشکلات آن می اقتدار به نشتی و لرزش اشاره نمود. پیش از کارگزاشتن کلیه شیرهای سیستم را گشوده میکنیم تا هوای درون سیستم لوله کشی به طور کامل تخلیه گردد. کارگزاری فشارشکن در نزدیکی کنتورهای خانگی انجام می­شود. یک عدد از ویژگیهای منحصر به فرد بهفرد شیر فشارشکن همین میباشد که حتی دارای افت و خیز فشار آب محل ورود (مثلا به 10Bar و یا 5Bar)، فشار آب خروجی تغییری نمیکند.

حتما بخوانید:
منابع - پادشاهان ساکرامنتو با پیشنهاد آتلانتا هاوکس برای بوگدان بوگدانوویچ مطابقت ندارند