[ad_1]

استخر بزرگ با استعفای لیگ پیچک به 33 رسید. و اگر مسابقات NCAA در یک مکان برگزار شود ، موقعیت جغرافیایی حذف می شود.

[ad_2]

منبع: panjere-news.ir

ایندکسر