براکت زنان: سایتی ظاهر براکت NCAA را برای زنان تغییر می دهداستخر بزرگ با استعفای لیگ پیچک به 33 رسید. و اگر مسابقات NCAA در یک مکان برگزار شود ، موقعیت جغرافیایی حذف می شود.


منبع: panjere-news.ir

حتما بخوانید:
بازار سهام روند صعودی را آغاز کرد

دیدگاهتان را بنویسید