براکت زنانه: سایتی ظاهر براکت NCAA را برای زنان تغییر می دهداستخر بزرگ با استعفا از لیگ Ivy به 33 رسید. و اگر مسابقات NCAA در یک مکان برگزار شود ، موقعیت جغرافیایی حذف می شود.


منبع: panjere-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید