ایالات مختلف مسابقات NCAA Bracketology


فصل بسکتبال در کالج 2020-21 بی نظیر است. همه شرکت کنندگان – مربیان ، بازیکنان ، سرپرستان ، رسانه ها ، هواداران – می توانند انتظار تعویق ، لغو و تعدیل چرخه عادی بازی ها و پس از فصل را داشته باشند.

این شامل مسابقات NCAA است که پس از پایان ناگهانی فصل 2019-2020 زیر بزرگترین میکروسکوپ قرار دارد. مسابقات در سال 2021 ، البته در یک مکان ، طبق برنامه انجام شده است.

علاوه بر پیش بینی های استاندارد NCAA با 68 تیم ، Bracketology اکنون شامل نسخه هایی با 48 تیم و 16 تیم است. حقیقت این است که در این مرحله هیچ راهی برای دانستن اینکه یکشنبه تولید مثل چه چیزی به ارمغان می آورد وجود ندارد ، بنابراین همه اصول باید رعایت شود.


منبع: panjere-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>