پس از بیهوش شدن تام مریض ، برش های ایجاد شده و پوست اضافه برداشته خواهند شد. زیرا برش در اطراف نصفه بالای نوک سینه تولید می گردد و بخش هلالی شکلی از پوست بالایی برداشته شده و پس از عمل مجدداً به اطراف آرئولا بخیه زده می عمل لیفت شقیقه و پیشانی شود . به منظور صورت دادن به سینه ، بخیه هایی در عمق سینه مریض جهت فرم دهی به سینه و همینطور قوام بخشیدن به سینه ها ایجاد می شود و پس از آن بافت های زیر سینه و پوست بیمار در یک‌سری لایه منعقد می گردند. یکی از از راهکار های مهم به جهت دستیابی به همین اطمینان خاطر کاوش و شناخت کامل از جراح آیتم لحاظ عمل لیفت شقیقه قیمت است . یک عدد از علت های آن بارداری است. › این موضوع به شیر دادن یا ندادن مربوط نمی شود و در هر موقعیت آنگاه از بارداری این اتفاق می افتد. از جمله این عوارض می توانیم به بارداری و شیردهی اشاره کنیم. در ارتفاع بارداری سینه ها دوباره دارای پهناور شدن و تغییر رخ داده شدن، سرانجام جراحی را تماما زیر اثر گذاری قرار می دهند. اگر در آینده احتمال بارداری را پیش بینی می نمایید جراحی لیفت سینه را به تعویق بیندازید. شیوه انجام این جراحی به شرایط بافت سینه شخص و هدف فرد از جراحی بستگی دارد. نظیر هر جراحی دیگری، همین جراحی هم خطرات خونریزی و عفونت و واکنش بدن به بیهوشی کامل، را به جهت بیمار به وجود می آورد. اسکارهای ناشی از خطوط برش جراحی موقتی هستند. بعضا از برش ها و بخیه هایی که بر روی سینه تولید می شوند، به واسطه بافت طبیعی سینه پنهان می شوند. پس از آنکه سینه ها در جای مناسبی قرار گرفتن و پوست مازاد آن‌ها بیرون گردید، منطقه ای که برش سینه از آنجا شروع شده است، به نحو صحیحی بخیه می شود.

ایندکسر