ضخامتِ ورقِ دمپر هوا ی گرد معمولا یک میلیمتر می باشد البته با توجه به میزانِ قطرِ دمپر هوا ، همین ضخامت قابلِ ارتقا است. طبیعی میباشد که در ابعاد متعارف ضخامت یک میلیمتر برای ورقِ تیغه های دمپر هوا به اندازه به حیث برسد، ولی در ابعاد پهناور حتماً می بایست از ورق حیاتی ضخامت بالاتر به کار گیری دمپر مابین کانال نمود. ساختارِ بدنه، فریم و فریمِ بیرونیِ دمپر هوا بُر تماما مشابه به دیگر دمپرهای هوا ی چهارگوش، می باشد. در واقع مدلِ قاب و فریمِ دمپر هوا ی ۷و۸ اهمیت دمپر هوا ی تیغه موازی یکسان می باشد و مونتازِ تیغه های دمپر ۷و۸ یکی در فی مابین بصورت معکوس عمل می نماید و شرایط ۷و۸ به عملکردِ دمپر هوا می دهد. نکته ی قابل ذکر و یادآوری در آیتم دمپر ضدحریق این مسئله می باشد که دمپر ضد حریق را می اقتدار بصورتِ برقی و اساسی کنترلِ جعبه فرمانی که به سنسورِ دود و حرارت مجهز می باشد فعال نمود. این مسئله و ابعادِ تبارک در ساختار دمپر هوا ،در دمپرهایی که برای اتاقهای ژنراتور عمده به دیده می خورد. چنانچه دمپر هوا ی برقیِ گرد دارای قطر متعارف و پاره ای باشد می قدرت آنرا بصورت فیتینگی(اُورلپ) به قطعاتِدقبلی و بعدی متصل نمود، اما اگر قطر دمپر هوای گرد تبارک باشد باید از فلنچ به جهت اتصال دمپر به امتدادِ لاینِ حساس شبکه هوا به کارگیری نمود. دمپر گرد ضدحریق نیز با مکانیسمی شبیه به دمپر ضدحریقِ چهارگوش می باشد.دمپر ضدحریق گرد به حیث ظاهری مشابه به دمپر هوا ی گردِ میان کانالی می باشد با این تفاوت که به جای کنترلِ دمپر به وسیله جور دمپر، توسط ی آزاد شدنِ ضامنی که به یک فیوزِ حرارتی متصل میباشد فعال شده و تیغه گردِ دمپر ضدحریق بصورت جهشی در داخلِ استوانه ی دمپر از زاویه صفر درجه به زاویه نود مرتبه تغییر وضعیت داده و مسیرِ هوای دمپرِ ضدحریق را مسدود می کند. دمپر هوا ی گردِ پروانه ای. علتِ نامگذاریِ همین دمپر به نامِ دمپر هواساز گردِ پروانه ای هم این هست که هنگام باز بودنِ باله های این دمپر ، شکلِ ظاهریِ این دمپر فراوان مشابه به باله های پروانه است. در تونل های زیرزمینی مانند متروها و حتی معادن، تهویه هوا و در دست گرفتن دود در زمان شرایط حتمی و مهار کردن آتش در زمان حریق امری مضاعف حساس هست که اساسی به کارگیری از دمپر های مقاوم در برابر حریق و هوابند های اختصاصی در برابر عبور دود به این دستور رسیدگی می شود. آن‌ها همچنین بایستی به جور ای طراحی شوند که از طرز جلوگیری از تبادل گرما در سراسر آنان در حالت بسته، دارای حفظ موقعیت فشار گزینه نیاز در فضاهای مختلف، تلفات انرژی را به دست‌کم برسانند.

ایندکسر