مهم دقت به مطالبی که پیشتر درباره ثبت حالتها در شبکه اتریوم گفتیم، این تفاوت هم اکنون کاملاً قابل فهم و شعور خرید قانونی اتریوم است. اما از آنجا که هر نود اعتبارسنج برای تحلیل سوابق یک تراکنش (یعنی UTXO هایی که به تیتر محل ورود تراکنشهای جدید مورد استعمال قرار میگیرند) باید به دیتاها تمامی تراکنشهای گذشته دسترسی داشته باشد، دانلود و ذخیره همه داده ها از بلاک جنسیس تا آخرین بلاک ثبت شده، به جهت آن ها الزامیست. به طور خلاصه، یک درخت مرکل متشکل از ساختارهای درختی باینری (دودویی) از دادهها است؛ به همین رخ که هر درخت از مجموعهای از برگها، گرههای میانی، و گره ریشه تشکیل شده که هر گره، حاوی هش گرههای زیرشاخه خویش است. بلاک چین اتریوم تا حد زیادی شبیه بلاک چین بیت کوین است؛ هر چند تفاوتهایی هم در بین آنها وجود دارد. برای فهم بهتر، اجازه دهید ساختار درختی بلاک چین بیت کوین و اتریوم را اهمیت توجه بیشتری تحلیل کرده و آن‌ها را اصلی یکدیگر مقایسه کنیم. ولی به شرط آنکه ادعای آنان به جهت اخذ حق بیمه، دارای کل معیارهای گزینه نیاز هم مطابقت داشته باشد. در چنین حالتی، دیگر نیازی به ذخیره سازی کلیه داده ها بلاک چین (از ابتدا تا کنون) نیست؛ چرا که کلیدی استعمال از شیوه «SPV یا تأیید تسهیل شده پرداخت» در این شبکه، نودها میتوانند تنها سربرگ بلاکها را ذخیره کرده و از این روش داده ها تراکنشهای مورد نیاز خویش را بازیابی کنند. تفاوت با معماری بلاک چین بیت کوین و اتریوم در این می باشد که بلاک های اتریوم برخلاف بیت کوین، شامل یک کپی از لیست تراکنشها و جدیدترین فاز (یا حالت) سیستم هستند. در بلاک چین بیت کوین، ریشه درخت مرکل به عنوان نماینده همه تراکنشهای یک بلاک، در هدر (سربرگ) بلاک ذخیره میشود. سرویس تجزیه و باز‌نگری داده های زنجیره ای Santiment هم از افزایش بازار سهام به عنوان دلیلی برای افزایش قیمت بیت کوین یاد کرده است. بیش از 40 مورد از این ارزها به 100 ارز دیجیتال برتر از حیث سرمایه بازار تبدیل شده اند ، به تیتر نمونه تتر ، LINK و BNB. در صرافی تبدیل، کلیدی مضمون‌ و انواع و کاربرد رمز ارزها آشنا خواهید شد و آموزش های لازم به جهت حضوری غالب در همین بازار را مهم بیانی ساده و روان به دست آوردن خواهید کرد. همین رایجترین نمونه درخت مرکل می باشد که اساسی اسم درخت مرکل باینری (Binary) شناخته میشود. لازمه حساس به کارگیری از طریق SPV، ذخیره تراکنشهای هر بلاک در یک ساختار درختی حساس نام درخت مرکل (Merkle tree) است. بدین ترتیب اهمیت بازدید یک بلاک، می توان نسبت به اتصال آن به زنجیره بلاکها اطمینان حاصل کرد. به کارگیری از ساختار درختی در بلاک چین، باعث میگردد تا نودهای کانال ناچار به ذخیره سازی همه اطلاعات نباشند، و صرفا اهمیت ذخیره سازی بخش کوچکی از همین درخت، بتوانند شاخه ها و برگها (اطلاعات نهایی) را بازیابی کنند.

ایندکسر