برای اشخاصی که گواهینامهی رانندگی آنها توقیف شده نباید مجدداً گواهینامه صادر شود و به فرض صدور از درجهی معتبر ساقط است و به وسیله شهربانی اخذ و ابطال خواهد شد. مدت ضمانت چراغ هدایت چه میزان است؟ چراغ هدایت اصلی زمان ثابت: زمان بندی این چراغ براساس شرایط ازدحام اعمال می شود و به صورت ثابت می باشد و رفت و آمد زیاد وسایل نقلیه در زمان بندی همین مدل چراغ راهنمایی اثری ندارد. چنانچه وسیلهی نقلیهای حیاتی یک‌سری یدک زنجیری باشد کارگزاشتن چراغ ذکر شده بایستی در عقب آخری یدک به کار آید. شهربانی می تواند از کلیهی وسایل نقلیه هر سال یک یا این که چند نوبت معاینه به عمل آورد. شهربانی می تواند به بنگاههای باربری یا مسافربری یا تعمیرگاهها یا امثال آنان که مجهز به وسایل نقلیه و همینطور صادر شدن برگ معاینه آن‌ها را بدهد. ۲- هر گاه گواهینامههای متعددی جهت رانندگی یک جور وسیلهی نقلیه به نام یکنفر صادر شود، یکی از از آنان را به گزینش او به وی تسلیم و سایر را اخذ و ابطال ازمون ایین طومار تابلوها نماید. همین دسته چراغ هدایت و رانندگی در سه رنگ قرمز، سبز و رنگ زرد وجود دارااست و هر کدام از آنها کاربرد یگانه خویش را داشته و مطابق استاندارد سازمان راهنمایی و رانندگی در محل مناسب کارگزاری می شوند. نکته ای که می بایست در آیتم این دوربین ها به آن توجه داشته باشید آن هست که در صورتی که قبل از رسیدن به دوربین تصویب سرعت، قصد داشته باشید سرعت خویش را کاهش دهید تا مانع از جریمه خودروی خویش شوید کاملا در خطا هستید. راه عبور و مرور در محل سکونت و عمل مردم که عرض آن بیش از 6 متر باشد. وسایل نقلیهای که به شکل کاروان و دستهجمعی در راهها عبور می نمایند هم مشمول مادهی فوق میباشند. 1- کدامیک از تابلوهای تحت به مضمون‌ آن هست که پیچ هایی در جلو وجود دارد؟ در شهرهایی که شهربانی محل فاقد مامور متبحر فنی باشد رانندگان وسایل نقلیه عمومی بایستی اقلاً هر سه ماه یک بار برای معاینهی وسیلهی نقلیه خود و اخذ برگ معاینه به نزدیک ترین شهربانی که اهمیت مجرب فنی است یا محلی که از طرف شهربانی انتخاب و اعلام شده هست مراجعه نمایند. ۴- دو چراغ ریز اساسی نور قرمز یا نارنجی بریا ترمز (ایست) در عقب که به محض گرفتن ترمز روشن شده و از فاصله ۳۵ متری دیده شود. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط با لوکیشن محل امتحان آیین نامه کرج عرصه سپاه وب وبسایت خویش باشید.

ایندکسر