مهم گرفتن تخته شنا بوسیله دو دست، مسافتهای کوتاه سوای تنفس همراه اصلی پای قورباغه طی شود. منظور از شنای آزاد همین میباشد که در مسابقات این شنا، یک شناگر می تواند کلیدی هر استیلی که می خواهد شنا کند به جز کرال پشت، شنای قورباغه و شنای پروانه. ۴. شنای پروانه: شنای پروانه که به آن «شنای پرواز» نیز گفته می شود از تغییراتی در شنای قورباغه به وجود آمده است. درصورتیکه دیدید که شنای کرال سینه برایتان خستهکننده شده است، شنای قورباغه، شنای کرالپشت، شنای پهلو، یا این که شنای پروانه را هم به برنامهتان بیشتر کنید. در ابتدای یادگیری سعی نمایید در آب کم عمق تمرینات خویش را انجام دهید تا بتوانید در صورت نیاز و در مواقعی که در آب فرو می روید بایستید. تا اینجا به شکل مختصر اساسی چهار جور شنا آشنا شدیم که در مسابقات قانونی و در میان المللی انجام می شوند. همین شنا که دو‌مین شنا حساس حرکات پر سرعت محسوب می شود، به استدلال جذابیت مختص خویش دوچندان پرطرف دار است. همین سبک از شنا به استدلال دشواری حرکات، نیازمند رعایت اصول، ریتم و ترفند های خاصی می باشد که برخلاف اشکال دیگر شنا افراد مبتدی و تازه کار نمی توانند از پس آن برآیند. ۳. شنای قورباغه: شنای قورباغه قدیمی ترین و مرسوم ترین گونۀ شناست، به این برهان که در همین نوع شنا، شناگر قادر به تنفس سهل وآسان در حین شنا نیز می باشد و نیاز کمتری به صرف انرژی دارد. ۲. کرال پشت: کرال پشت نوعی از شناست که در آن شناگر بایستی در تمامی ارتفاع مسابقه بر پشت خویش دراز بکشد، به جز هنگامی که به جهت تغییر تحول مسیر می چرخد. و در عاقبت نیروی مقاوم از همین حیث ارتقا پیدا نمی كند. تروجن حیاتی تماشا بومیان آمریکای جنوبی، استراحت هر دو دست را به طور متناوب در بیرون از آب قرار داد. همچنین دقت داشته باشید که ضروری نمیباشد حتما به سمت نقطه خاصی از ساحل شنا نمایید و تنها کافی است تا به سمتی بروید که بتوانید از آب بیرون شوید. در واقع به همین شکل انجام می شود که بدن در حالتی افقی بر روی آب می گیرد. برای اشخاصی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی به کار گیری از قیمت حلقه شنا ، شما احتمال دارد می توانید دارای ما در کاغذ حلقه شناور بادی اینتکس وب تماس بگیرید.

ایندکسر