نکته 1 : بعضی مودم ها حیاتی سوئیچ میباشند یعنی چندین عدد پورت اترنت برای اتصال دارند که میتوان از این مودم ها به تیتر سوئیچ هم به کارگیری کرد صرفا کافیست پورت ها را به آن وصل کنید، در حیث داشته باشید پورت های این مودم ها محدود میباشند و تنها می توان 4 عدد نود را به آنان وصل کرد و غالبا شتاب آنان به 10/100 است و عملا به جهت نتورک های ریز اصلی کاربری سبک کاربرد دارند. همین مودمها معمولا ۴ پورت LNA دارا‌هستند که به وسیله آن ها می توان ۴ کامپیوتر را به شکل شبکهای به یکدیگ متصل کرد. همین عمل میتواند مزیتهای زیادی به جهت کارکنان داشته باشد؛ به جهت نمونه انتقال فایلها در کامپیوترهایی که به رخ شبکه حیاتی یکدیگر در ارتباط هستند فراوان آسانتر است. در همین پنجره مواردی که میخواهید به اشتراک بگذارید اکران دیتا میشود. اینجاست که تدریس امنیت شبکه و هک آغاز میشود. این عصر آموزش شبکه و امنیت، مهارتهای اضطراری برای اداره و در اختیار گرفتن فناوری اطلاعات کمپانی و انجام یک ممیزی امنیتی مؤثر را به جهت شما فراهم میکند. پس از اتصال این سیمها بایستی تنظیمات ip هر کامپیوتر را در بخشcontrol paneL انجام بدهید به صورتی که نام هر سیستم باید متعدد باشد. همین کالا (آموزش شبکه) را می توانید درقالب یک فولدر pdf به شکل بدون پول از بخش تحت دانلود کنید . بعد در بخش member گونه کانال کامپیوتر را به workgroup تغییر‌و تحول داده و نام قابل قبولی برای ان گزینش کنید. در این بخش به شما یاد خوا هیم اعطا کرد که چطور یک‌سری کامپیوتر را حیاتی مودم ADSL به یکدیگر متصل کنید. کامپیوترهایی که به صورت شبکهای به یکدیگر و وسایلی مثل پرینتر و دستگاه فکس متصل میباشند کارهایی مثل گرفتن پرینت را برای کارمندان راحتتر میکنند. برای اتصال کامپیوترها به یکدیگر بایستی از کابل شبکه استریت به کارگیری کنید. در اکثری از ادارات و شرکتهای مختلف شبکهکردن کامپیوترها حساس زیادی دارد. درصورتیکه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه شبکه تدریس زنده کلاس چهارم لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر