7. صافی محل ورود را تمیز نمایید و تجمع لجن در کف تشتک برج را مشاهده کنید. لوورها در حوزه‌ مکش هوا، بسته به متقاطع یا ناهمسو بودن جریان هوا، در دو یا این که چهار طرف برج خنک کن قرار دیتا میشوند. همین دو استدلال میزان دبی هوای ورودی به برج خنک کننده را گزینش میکنند. به جهت حل همین مشکل، نخست موتور را بررسی کنید و ببنیید که متوقف شده یا این که نه. چنانچه متوجه شدید ایراد از فن هست و رشته نمیچرخد، یاتاقان گیر کرده را باز‌نگری کنید. در صورتی که مقدار آب بیش از حد باشد و به سطح های خنک کننده (پکینگ) برسد، کارایی برج خنک کننده مختل میشود. پکینگ ها به دو جور ی اسپلش و غشایی تقسیم می شوند و از هر کدام به جهت عملکرد مجزا به کار گیری می مواد شیمیایی در برج خنک کننده شود. آب پخش کن یا این که آب گردان قسمتی است که آب داغ را به رخ هم اندازه و یکنواخت بر روی سطح های پکینگ توزیع میکند. مساحت کلی دریچه ها و منافذی که بر بر روی لوورها به جهت ورود هوا در حیث گرفته شده است. هر جور آسیب مکانیکی مانند این منجر عملکرد ضعیف خود رشته ها میگردد و بر روی آن تأثیر می گذارد و در نتیجه سبب ایجاد فشار و سایش مکانیکی اضافی میشود. قطرهگیرها: این قطعه جهت حفظ از پکینگها و دوری از هدر رفتن آب به کارگیری میشود. گروه به فیکس کلیدی دقت به سوابق طولانی در تعمیرات گونه های برج خنک کننده چیلر و صنایع مستقل به جهت خدمات در برج خنک کننده در سرویس شما دوستان خوب میباشد. برج خنک کننده که به جهت خنک سازی آب به کارگیری میگردد. همچنین، آب پخش کن می بایست افت فشار زیاد پاره ای داشته و در برابر خوردگی مقاوم باشد. گهگاه حاشیه های جلویی پره های رشته در اثر عکس العمل ذرات رطوبت و گرد و غبار در گیر آسیب می شوند و فرسایش – خوردگی در آن ایجاد میشود. مقصود از دمای مرطوب کولینگ تاور به عبارتی دمایی می باشد که مهم بخار آب تغلیظ شده ادغام گشته و به هوای اشباع (رطوبت 100) هم دارای شهرت می باشد. افت دمای سیال آب گرم در کولینگ تاور همواره تابع حالت گوشه و کنار اقلیم محل نصب بوده است. شتاب هوای ورودی که دارای اعتنا به شرایط اقلیمی فی مابین ۵ تا ۱۰ متر بر ثانیه تحلیل میشود. درنتیجه، موقعیت طراحی، اقلیمی و میزان مکش فن بر جور طراحی لوورها تأثیرگذار است. تعداد حفره ها بسته به گونه طراحی گوناگون است. حفره های خروجی آب پخش کن به نازل منتهی میگردند و داخل برج خنک کننده قرار دارند.

ایندکسر