آخرین قیمت طلا و سکه 3 آبان تا ساعت 15:30


قیمت هر اونس طلا در بازار آزاد با 0.3 درصد افزایش به 164.431 رسید.

امروز یک معامله را گزارش دهید. تغییرات قیمت در بازار طلا و سکه به شرح زیر است:


قیمت جدول طلا (ریال)

هر اینچ طلاست 1,644.31 (-0.30%)-4.99، 1639.24 1654.55
هر مثقال در بازار تهران طلاست 58,100,000 (0.43%)250000، 57,850,000 58,280,000
هر گرم طلا 18 قیراط دارد 13,410,000 (0.45%)60000، 13,350,000 13,450,000
هر گرم طلا 24 قیراط دارد 17,880,000 (0.45%)80000، 17,800,000 17,930,000
هر اینچ نقره 18.87 (-1.62%)0.31، 18.75 19.32


سکه قیمت تابلو (ریال)

طراحی قدیمی 140,000,000 (0.00%) 140,000,000 140,000,000 125,888,250
طراحی مدرن 149,000,000 (0.34%)500000، 148,500,000 149,500,000 125,888,250
نیم سکه 81,000,000 (0.00%) 81,000,000 81,000,000 62,943,857
ربع سکه 51,500,000 (0.00%) 51,500,000 51,500,000 31,471,928
تابستان 31,000,000 (0.00%) 31,000,000 31,000,000 15,735,964

نقطه پایان

حتما بخوانید:
ارزش سکه و طلا؛ 3 سپتامبر 1401