آخرین قیمت دلار امروز 231401 شهریور است


امروز 23 شهریور 1401 دلار در بازار آزاد 100 تومان کاهش یافت و قیمت آن 31 هزار و 250 تومان می شود.

گزارش خواهد کرد امروز تجارت کنید; امروز 23 شهریور 1401 دلار با 74 تومان افزایش به 28716 تومان رسید. دلار در بازار با 190 تومان افزایش 28 هزار و 650 تومان معامله شد. دلار با ۷۴ تومان افزایش به ۲۸ هزار و ۷۱۶ تومان رسید. دلار کانادا با 1.48 درصد کاهش به 23831 تومان رسید.


نام قیمت به روز رسانی
دلار در بازار آزاد است 31,250.00 تومان 15:20
دلار در مبادلات ملی 28,716.00 تومان 11:14
دلار در بازار 28,650.00 تومان 15:21
دلار در سیستم 28,716.00 تومان 11:17 صبح
دلار کانادایی 23,831.00 تومان 15:20

نقطه پایان

حتما بخوانید:
درمان ژنیکوماستی چگونه انجام می شود؟