مهم استفاده از این آب انارگیری دستی به راحتی می توانید انار و گونه های مرکبات را مهم بالاترین بازده آبگیری کنید. بعضی از آب انار گیرهای دستی حیاتی صافی فلزی متحرکی میباشند که داخل گوشه و کنار تعبیه شده هست و حتی دانه های انار را هم به مهربانی قطع می کند. صافی فلزی متحرکی که داخل محفظه تعبیه شده می باشد حتی دانه های انار را نیز به مهربانی قطع می کند. صافی فلزی متحرکی که درون محفظه دستگاه آب انار گیری دستی تعبیه شده میباشد حتی دانه های انار را نیز به خوبی قطع می کند. زمان آب گیری نیز می توانید به راحتی جام را ذیل دهانه خروجی قرار دیتا و آب میوه فراهم شده را سرو نمایید. همین جنس حیاتی یک نوع اهرمی می باشد که بهراحتی حرکت کرده و اساسی تولید فشار لازم بر بر روی میوه آب آن بهخوبی گرفته میشود. این دستگاه اصلی کفی منحصر قرار دادن پیاله آبمیوه میباشد. به جهت کار کردن حساس همین دستگاه کافی است میوه را نصف کرده و داخل قالب دستگاه قرار دهید. این دستگاه جهت کافه ها و رستوران هایی که حجم پاره ای از آب میوه طبیعی را ارئه می دهند کاربرد دارد. دستگاه آب انار گیری و آب مرکبات گیری جزو ملزومات ضروری و لبریز کاربرد آبمیوه بستنی ها و کافه ها می باشد. آلیاژ آلومینیوم بدلیل خاصیتی که دارد، به طور کلی از خوردگی سطح آب مرکبات گیری بوسیله اسید بعضا از مرکبات مثل اسید لیمو ترش و اکسیداسیون (زنگ زدگی) خودداری می نماید و به طور کامل اصلی گوشه و کنار زیست سازگار و مطلوب برای کل خانواده است. این آب انار گیر، سوای نیاز به الکتریسیته به شما در تهیه و تنظیم پر سرعت انواع آبمیوههای طبیعی کمک میکند. برای استفاده از همین دستگاه نیاز به برق نیست. دستگاه اب انار گیری دستی یکی از تجهیزات اهمیت کاربردی و واجب جهت به کار گیری در آبمیوه فروشی ها،کافی شاپ ها، بستنی فروشی ها و… قابلیت و امکان ابگیری تعداد مرکبات از جمله : پرتقال , انار , آب میوه گیری دستی شقایق گونه 2020 لیمو و اشکال مرکبات را برای شما اهمیت حداکثر آب گیری فراهم می کند.

ایندکسر